30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


ETKB 2019-2023 Yıllarında Yapılacakları Sıraladı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı’nda yer enerji ve maden konularını açıkladı.

ETKB, sosyal medya hesabı üzerinden 11. Kalkınma Planı kapsamında enerji ve maden konularında yapılması planlananları bir görsel üzerinden paylaştı. 2023 yılında Türkiye’nin enerji hedefleri şöyle;

 • Birincil enerji talebinin 174.279 BTEP,
 • Kişi başı birincil enerji talebi 2,01 TEP/kişi
 • Elektrik enerjisi talebinin 375,8 TWh
 • Kişi başı elektrik enerjisi tüketimi 4.324 kWh/kişi
 • Doğal gazın elektrik üretimindeki payının %20,7,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payının %38,8,
 • Yerli kaynaklardan üretilen elektrik enerjisi miktarının 219,5 TWh,
 • Toplam kurulu gücün 109.474 MW olması hedefleniyor.

ETKB 2019-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin enerji faaliyetlerini şu şekilde sıraladı:

 • Enerji Ticaret Merkezi haline gelmek,
 • Kamu tarafından işetilen santrallerin rehabilite edilmesi
 • Mali açıdan güçlü, istikrarlı, şeffaf, öngörülebilir, tüketicinin korunduğu ve sürdürülebilir bir enerji piyasası
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla elektrik üretimi
 • Nükleer güç santrallerinin elektrik enerjisi üretim portföyüne dahil edilmesi
 • Linyit rezervlerinden çevre standartlarına uygun şekilde elektrik üretilmesi ve
 • Doğal gaz arz güvenliğinin ve daha kolay doğal gaza erişim sağlanması.
 • Verimli ve kendi enerjisini üreten binalar yapılması,
 • Elektrik şebekelerinin daha da güçlendirilmesi ve esnek hale getirilmesi,
 • Enerji altyapılarının etkin ve güvenli işletilmesi
 • Daha fazla uluslararası enerji ticareti yapan bir ülke olmaki

2023 yılında Türkiye’nin maden hedefleri şöyle;

 • Madencilikte katma değerin GSYH’ye oranı %1,3 olması
 • Madencilikte 10 milyar dolar ihracat yapılması,
 • Linyit rezervinin 20 milyar tona çıkarılması,
 • Deniz sondajı sayısını 26’ya çıkarılması.

ETKB 2019-2023 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin maden faaliyetlerini şu şekilde sıraladı:

 • İzin süreçlerinde bürokratik yapının etkinliği ve yatırım güvencesi
 • Madencilik sektörünün çevre ve iş güvenliği mezuatına uyumu,
 • Madencilikte kullanılan makine ve ekipmanların yerli üretimi,
 • Temel ve kritik madenlerin belirlenmesi,
 • Özel sektörün arama faaliyetlerine destek,
 • Daha fazla yurt içi ve yurtdışı araması,
 • Firma ve işletme ölçeklerinin büyütülmesi,
 • Başta linyit olmak üzere jeotermal ve kaya gazı gibi yüksek potansiyeli bulunan yerli kaynaklara yönelik arama, üretim ve AR-GE faaliyetleri.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.