ETD – Enerji Ticareti Derneği, 2010 yılında Elektrik Toptan Satış Lisansı (Tedarik Lisansı) sahibi firmalar tarafından Türkiye’de serbest enerji ticaretini ve sürdürülebilir, şeffaf, yüksek hacimli bir piyasanın gelişimini desteklemek amacıyla kurulmuştur.

ETD, enerji ticaretinin adil ve serbest yapılabilmesi, bu ticaretin kuralları ve standartlarının evrensel normlarda konulabilmesi ve tüm taraflara eşit mesafede bir serbest ticaret ortamını oluşturabilmesi amacıyla faaliyette bulunmaktadır. ETD, bu amaçlar doğrultusunda altyapıların hazırlanması ve yönetilmesi, piyasa fiyat ve bilgilerinin şeffaf ve ulaşılabilir olmasını sağlayacak platformların kurulması, tereddütsüz kullanabilecek eşit mesafe standart kontratların hazırlanması ve ticaretin etik kurallarının belirlenmesi ile ilgili fonksiyonları üstlenmiştir. Bu bağlamda organize ve tezgah üstü (OTC) ticaret piyasaları, perakende satış piyasası, enerji ticaretinde standardizasyon, enerji piyasalarının tüm unsurları arasında eşit rekabet, şeffaflık ve öngörülebilirlik başlıca konular olarak ön plana çıkmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda gerek bünyemizde oluşturulmuş olan Çalışma Grupları aracılığıyla gerekse ETD Başkanlığı olarak enerji ticareti piyasasının tüm katılımcıları ve ilgili tüm Devlet Kurum ve Kuruluşları (Başta Enerji Bakanlığı, EPDK, TEİAŞ, Rekabet Kurumu olmak üzere) ile görüşmeler yapılmakta, gelişmeler ve düzenlemeler ile ilgili görüş ve düşünceler paylaşılmakta, piyasanın tüm unsurlarını kapsayacak toplantılar, konferanslar ve eğitimler düzenlenmektedir. Bu kapsamda özellikle EPİAŞ’ın kuruluşu, Borsa İstanbul bünyesinde yer alana Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’ nda (VİOP) işlem gören ürünlerin yapılandırılması, OTC piyasanın hem hacim hem de operasyonel gelişimi süreçlerinde aktif olarak katkı sunmuş olmaktan gurur duymaktayız.

ETD, uluslar arası alanda ise başta EFET (European Energy Traders Federation – Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu) olmak üzere  bazı aracı kurumlar ve enerji haber ajansları ile iş birliktelikleri yapmaktadır. Bu kapsamda EFET Elektrik Ticareti Çerçeve Anlaşması Türkiye Versiyonu (EFET TR) hazırlanmış ve kabul edilerek kullanıma başlamıştır. Derneğimiz, uluslar arası kuruluşlar tarafından Türkiye enerji piyasası hakkında hazırlanan çeşitli raporlara ilişkin olarak istişare, toplantı, röportajlar için davet edilen sektör örgütleri arasında yer almaktadır.


ETD – Enerji Ticareti Derneği İletişim:

Adres: 19 Mayıs Mahallesi 19 Mayıs Caddesi – UBM Plaza No:37 Kat:5 D:15  Şişli, İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 (212) 347 08 51

Fax: +90 (212) 347 08 52

Mail:  etd@etd.org.tr