30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK’nın Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik” yayımlandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından bugün çıkan 31647 sayılı Resmi Gazete’de “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemleri Hakkında Yönetmelik” yayımlandı. Yöntmeliğin amaç, kapsam ve dayanağı şu şekilde:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında Kurum tarafından yürütülecek taşınmaz temini uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans veya lisans sahiplerinin taşınmaz temininden kaynaklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ile 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde Kurum tarafından yapılacak taşınmaz temini işlemleri ile Kurumun ve önlisans/lisans sahibi tüzel kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 6446 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.