30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK’dan Lisanssız Santraller Açıklaması Geldi!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Lisanssız Elektrik Üretimine ilişkin çok önemli bir açıklamada bulundu.

EPDK, 7186 sayılı Kanun ile verilen süre içerisinde işletmeye giremeyen lisanssız üretim tesisleri için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında bağlantı anlaşması süre uzatım talebinde bulunulabileceğini bildirdi.

EPDK tarafından yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

“Bilindiği üzere 19/07/2019 tarihli ve 30836 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 31 inci maddesi ile 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na Geçici 25 inci madde olarak;

‘Bu Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan faaliyetler kapsamındaki bağlantı anlaşması süreleri; çağrı mektubu tarihinden bağlantı anlaşması süresi sonuna kadar tüketim-üretim bağı kopmuş olanlar için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde çağrı mektubuna esas abonelik ile en az aynı özellikleri haiz eski ve/veya yeni bir tüketim tesisi aboneliği ihdas ederek ilgili şebeke işletmecisine bildirmesi hâlinde söz konusu bildirim tarihini izleyen yüz yirmi günü; bağlantı anlaşması süresi bittiği hâlde geçici kabulü yapılmamış olanlar ve henüz bağlantı anlaşması süresi bitmemiş olanlar için ise bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi günü kapsayacak şekilde kendiliğinden uzamış kabul edilir.’ hükmü eklenmiştir.

Konuya ilişkin 22/07/2019 tarihli ‘Duyuru’ https://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-0-92/elektriklisanssiz-uretim adresinde yayımlanmış ve gerekli şartları sağlayan tesisler için ek süre verildiği ifade edilmiştir.

Gelinen aşamada 7186 sayılı Kanun ile verilen süre içerisinde işletmeye giremeyen lisanssız üretim tesisleri için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında bağlantı anlaşması süre uzatım talebinde bulunulması mümkündür. Söz konusu taleplerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından incelenebilmesi için bağlantı anlaşması sahibi kişilerce ilgili şebeke işletmecisine başvuru yapılması gerekmektedir.

Bağlantı anlaşması süre uzatım talebinde bulunmak isteyen anlaşma tarafının, üretim tesisinin bağlantı anlaşması süresi ve/veya 7186 sayılı Kanunla verilen süre içerisinde işletmeye girememesine ilişkin sebepleri açıklayan dilekçeyle beraber dilekçede yer alan sebepleri destekleyen bilgi-belgelerle ilgili şebeke işletmecisine başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular ilgili şebeke işletmecisince, saha tespit tutanağı ve söz konusu üretim tesisiyle ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinin tüketimlerini gösteren belgelerle birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’na ulaştırılacaktır. Doğrudan Kuruma başvuru yapılamayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.