30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK’dan Elektrik Piyasası İle İlgili Usul ve Esaslar Taslağı

ANKARA (Enerji Portalı) – EPDK, “Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı”nı yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), tarafından “Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hakkında duyuru şöyle:

Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı (Usul ve Esaslar Taslağı) hazırlanmış olup işbu Usul ve Esaslar Taslağı 05/06/2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin Usul ve Esaslar Taslağı hakkındaki görüşleri ile varsa konuya ilişkin ilave öneri ve tekliflerini, “Görüş Bildirim Formu”nu doldurarak aynı süre içerisinde Word ve Pdf dosyası olarak epdpim@epdk.org.tr e-posta adresine ve/veya yazılı olarak Kurumumuz Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığına göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Usul ve Esasların amacı, kapsamı ve dayanağı:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı, elektrik üretim tesisi kurmak üzere yapılan önlisans başvuruları veya alınan önlisanslara ilişkin proje sahaları ile üretim lisansı başvuruları veya üretim lisansları kapsamındaki tesislere ilişkin santral sahalarının belirlenmesinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2– (1) Bu Usul ve Esaslar, 02/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında kurulabilecek olan üretim tesislerinde, mevcut üretim tesisleri ile önlisans veya üretim lisansı kapsamındaki tesis veya proje sahalarının ve bu sahalarda kurulabilecek yardımcı kaynaklara dayalı üretim tesis sahalarının tespit edilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar. Bu Usul ve Esaslar, 12/05/2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki tesis veya projelere uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 12, 18, 20 ve 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Usul ve Esasların tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Görüş Bildirim Formu için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.