30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK’da Covid-19’un Enerji Sektörüne Etkileri Konuşuldu

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) Başkanlık Divanı video konferansında Covid-19’un Enerji Sektörüne Etkileri ve Düzenleyici Önlemler konuşuldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz’ın yönetim kurulu üyeliğini sürdürdüğü Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği’nin (ERRA) Başkanlık Divanı video konferans ile toplandı.

Toplantıda, ERRA’nın mali durumu ile gelecekteki faaliyetleri hakkında Başkanlık Divanı üyelerine bilgi verildi. Bu kapsamda, 28-29 Eylül tarihinde yapılması öngörülen ERRA Yatırım ve Enerji Düzenleme Konferansı’nın 2021 yılı ilkbahar aylarına ertelenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca konferans ile birlikte düzenlenmesi düşünülen ERRA Genel Kurulu da şartların elvermesi halinde daha erken bir tarihte video konferans yoluyla gerçekleştirilecek. Diğer yandan toplantıda, ERRA’nın önümüzdeki aylarda internet üzerinden seminerler yoluyla üyeler arası işbirliğini sürdürmesi, salgın koşullarında iyileşme olması durumunda ise mutat eğitimlere sonbahar aylarından itibaren devam edilmesi benimsendi.

Abu Dabi Enerji Bakanlığının ERRA’ya tam üyelik talebi de Başkanlık Divanı’nın gündemindeki konular arasındaydı. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın, “hali hazırda Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai Emirliği düzenleme kurumunun ERRA’ya tam üye olması sebebiyle aynı ülkeden başka bir kurumun tam üye olmasının ERRA ana statüsüne aykırı olduğu” yönündeki görüşü genel kabul gördü.

Toplantıda ayrıca daha önce ERRA Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan yeni ERRA komiteleri ve çalışma grubu üyelerinin Mayıs ayında görevlendirilmesi karara bağlanırken, üye ülkeler arasında COVID-19 salgını ile mücadele konusunda işbirliğinin tesis edilmesi için bir görev gücü oluşturulması için de düğmeye basıldı. Göreve gücü; ERRA üyelerinin COVID-19 mücadele sürecinde uyguladığı yöntemler ve edindiği deneyimler, salgının sistem ve arz güvenliğine etkileri ve enerji sektörünün istikrarı için alınacak yeni önlemler kapsamında ortak çalışmalar yürütecek.

“COVID-19 Salgınının Enerji Sektörüne Etkileri ve Düzenleyici Önlemler”

Bu arada ERRA tarafından “COVID-19 Salgınının Enerji Sektörüne Etkileri ve Düzenleyici Önlemler” başlıklı bir webinar düzenlendi.

Webinarın ilk gününde:
>> Salgının Avrupa elektrik piyasalarına olan etkileri ile üretim, talep ve fiyatlara ilişkin modeller
>> Salgının enerji şirketleri perspektifinden etkisi ve
>> Destek planları ile salgın sonrasında iklim değişikliği ile mücadelenin geleceğine ilişkin sunumlar yapıldı.

Bu oturumda ayrıca, salgının Macar elektrik piyasasına olan kısa ve orta vadeli etkileri de sunuldu.

Webinarın ikinci gününde ise ERRA sekretaryası tarafından üye ülkelerin salgınla mücadele önlemleri ve salgının üye ülkelerin enerji piyasalarına etkileri hakkında yapılan çalışma değerlendirildi. Ayrıca Türkiye, İtalya ve ABD’nin Wisconsin eyaletindeki örnek uygulamalar katılımcılarla paylaşıldı. Webinarda EPDK adına Dış İlişkiler Grup Başkanı Mehmet Kürkçü “COVID-19 İle Mücadelede Türkiye’nin Aldığı Önlemler – Salgının Elektrik Doğal Gaz Piyasalarına Etkileri” başlıklı bir sunum yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.