ANKARA (Enerji Portalı) – EPDK, doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin Kaynak Saptama Çizelgesi’ni doldurup teslim etmelerini istedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin Kaynak Saptama Çizelgesi’ni doldurup 10 Ocak 2019 tarihine kadar teslim etmelerini istedi.

EPDK’nın sitesinde yer alan duyuruda şöyle denildi:

“Doğalgaz piyasasında faaliyet gösteren (Dağıtım, Depolama, İletim, CNG, İthalat) lisans sahibi tüzel kişilerce, (01.01.2018 – 31.12.2018) tarihleri arasındaki faaliyetlerine ilişkin “2018 Yılı Yurtiçi Kaynak Saptama Çizelgesi”nin ilgili kısımlarının, 31 Aralık 2018 sonu itibarıyla, faaliyeti olsun ya da olmasın (faaliyeti olmaması durumunda sıfır yazarak doldurulacak) her bir lisans için ayrı ayrı doldurularak ve şirketi temsile yetkili kişi/kişiler tarafından şirket kaşesi üzerine birlikte imzalanarak, en geç 10.01.2019 tarihine kadar resmi yazı ekinde Kurumumuza sunulması gerekmektedir. Önemle duyurulur.” İlgili çizelgeye buradan ulaşabilirsiniz: Kaynak Saptama Çizelgesi