30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK Rafinerici ve Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Tutması Gereken Petrol Stoku Hakkında Duyuru Yayınladı

EPDK Rafinerici ve Dağıtıcı Lisans Sahiplerinin Tutması Gereken Petrol Stoku Hakkında Duyuru Yayınladı

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerinin 01/04/2018 – 31/03/2019 döneminde tutmaları gereken zorunlu petrol stoku hakkında:

Bilindiği üzere, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunun 16 ncı maddesi ile lisans sahiplerinin ulusal petrol stoku kapsamındaki yükümlülükleri hüküm altına alınmış bu konuda Kurumumuzun ve 13/01/2005 tarihli ve 2005/8374 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ulusal Petrol Stok Komisyonunun (Komisyon) yetkileri belirlenmiştir.

Komisyonunun 21/04/2017 tarihli ve 2017/1 sayılı Kararı ile lisans sahiplerinin tutmakla yükümlü oldukları petrol stoku ile ulusal stokun tamamlayıcı kısmının edinimi ve finansmanı kapsamında gelir payı ödemelerine ilişkin izleme ve denetim faaliyetlerine ilişkin usul ve esasların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 01/01/2018 tarihinden itibaren uygulamaya geçilecek şekilde gerçekleştirilmesi karar altına alınmıştır.

Bu kapsamda, 04/10/2017 tarihli ve 7319 sayılı Kurul Kararı ile “Zorunlu Petrol Stoku ve Gelir Payı Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” (Stok ve Gelir Payı Kararı) ile “Zorunlu Petrol Stoku Kupon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar” kabul edilerek 10/10/2017 tarihli ve 30206 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerinin Stok ve Gelir Payı Kararında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde zorunlu petrol stokuna ilişkin işlemleri yürütmesi, ayrıca kararın Geçici 1 inci maddesi uyarınca 01/04/2018 – 31/03/2019 döneminde tutmaları gereken zorunlu petrol stoku miktarını Kurumumuz http://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/Petrol/ZorunluPetrolStoku adresinde yer alan formu kullanarak 15/02/2018 tarihine kadar Kuruma yazılı olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.