30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, Petrol Piyasası Lisans İşlemlerinde Değişiklik Yaptı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), petrol piyasasındaki lisans yönetmeliğinde değişiklikler yaptı.

EPDK’nın hazırlamış olduğu “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

EPDK’nın yeni düzenlemesi ile önlisans ve lisans başvurularında süreci hızlandırma ve minimum belge ile elektronik ortamda başvuruları süreçlerinin tamamlanması amaçlandığı gözlemleniyor.

EPDK lisansın son erdirilmesi için gerekli olan koşulları değiştirdi. Bu konuyla ilgili yönetmelikte şu ifadeler yer aldı:

“Lisans sona erdirme işlemi Kurul tarafından veya bu yetkinin devredilmesi durumunda Başkanlık veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Lisanslar;

a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde,

b) Birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

c) Lisans sahibinin ölümü halinde,

ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde,

d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren altmış gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,

e) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,

f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde,

g) Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli satış yapılmaması halinde,

ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde,

h) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bu Yönetmeliğin 34/A maddesi ile belirlenen bayilik teşkilatını süresi içinde oluşturamaması veya koruyamaması halinde,

sona erdirilir. Lisanslar, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.”

EPDK, rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye bedellerini yeniden belirledi. EPDK; Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde 7’nci maddesinin yedinci fıkrasının (a), (b) ve (g) bentleri ile sekizinci fıkrasını şu şekilde değiştirdi:

“a) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için 150.000.000 TL, iletim lisansı için 2.000.000 TL, depolama lisansı için 3.000.000 TL, işleme lisansı için 1.500.000 TL, dağıtıcı lisansı için 20.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 6.000.000 TL olması,

b) Madeni yağ lisansı başvurularında, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunulacak olması durumunda üretim yetkinlik puanı en az % 55, diğer madeni yağ lisansı başvurularında ise üretim yetkinlik puanı en az % 50 olan başvuruya konu tesise ait kapasite raporunun Kuruma ibraz edilmesi,”

“g) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin Kurulca belirlenecek yeterli teknik ve ekonomik güce sahip olması.”

“Taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmesi veya taşıma aracına ilişkin olarak ilgililerle yapılmış kira veya hizmet sözleşmesinin bulunması gereklidir.”

Yönetmeliği okumak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/07/Petrol-Piyasası-Lisans-Yönetmeliğinde-Değişiklik-Yapılmasına-Dair-Yönetmelik.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.