30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, Lisanssız Elektrik Uygulamaları Hakkında Çok Önemli Açıklamalarda Bulundu!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yapılan son düzenlemeler ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

EPDK, son zamanlarda yapılan mevzuat düzenlemeleri sonrası kamuoyunun sağlıklı bilgilenmesi ve piyasa işleyişinde herhangi bir aksaklık olmaması için getirilen yenilikler ilgili açıklama yaptı.

EPDK’nın açıklamasındaki bazı önemli kısımlar şöyle oldu:

 • Yönetmelik ve Tebliğ tek bir mevzuat haline getirilerek Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğ’de yer alan teknik hususlara ilişkin düzenlemelerden gerekli görülenler Yeni Yönetmeliğe aktarılmış, ‘İlgili teknik mevzuat kapsamındaki işlemler’ başlıklı 6 ncı madde ile de teknik hususlar kapsamında faaliyet gösterilmesi gerektiğine, aykırılık olması halinde üretim tesisinin sistemden hangi koşullarda ayrılacağına ilişkin hükümler getirilmiştir.
 • Yayınlanan Yönetmelik Taslağı’nda elektrik depolama faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler yer almakla birlikte bahse konu hususun Kurumumuzca farklı bir düzenleme kapsamında ele alınması hasebiyle ilgili maddeler Yönetmelik’te yer almamıştır.

Örnek olarak Mayıs ayında yapılan başvurular için;

 • 1 – 31 Mayıs: Başvuruların alınması ve derlenmesi,
 • 1-15 Haziran: Mayıs ayı başvurularının evrak değerlendirilmesi,
 • 16 Haziran: Evrak değerlendirme sonuçlarının internet sayfasında ilanı,
 • 16-18 Haziran: Eksikliklere ilişkin tebliğ-Kısa devre akım limitine ilişkin TEİAŞ görüşü sorulması,
 • 31 Haziran: Eksiklik bildirilen başvurular için eksikliklerin tamamlanması-TEİAŞ’ın kısa devre akım limitine ilişkin görüş bildirmesi,
 • 1-15 Temmuz: Mayıs ayı başvurularının teknik değerlendirilmesi,
 • 16 Temmuz: Teknik değerlendirme sonuçlarının internet sayfasında ilanı,
 • 16-18 Temmuz: Teknik değerlendirme sonuçlarına ilişkin tebliğ,
 • 16 Temmuz’u izleyen on iş günü: Teknik değerlendirme raporu için EİGM’ye bildirim
 • EİGM’nin otuz gün içinde teknik değerlendirmeyi sonuçlandırması
 • Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için teknik etkileşim izni sürecinin başlaması,
 • Rüzgar ve güneş enerjisi dışındaki başvurular için teknik yönden değerlendirmeyi izleyen bir ay içerisinde, Güneş enerjisine dayalı başvurular için teknik değerlendirme raporunun olumlu olmasını izleyen bir ay içerisinde, Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için teknik etkileşim izninin olumlu olmasını izleyen bir ay içerisinde,

bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu tebliğ edilir.

 • Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alan tesisler ve Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alan yenilenebilir enerji kaynağına dayalı olmayan tesisler için saatlik mahsuplaşma (Geciçi 1 inci madde kapsamındaki düzenleme hariç olmak üzere), Yönetmelik’in yürürlüğe girdiği tarihten sonra bağlantı anlaşmasına çağrı mektubu alan yenilenebilir enerji kaynağına dayalı tesisler için aylık mahsuplaşma hükümleri uygulanacaktır.
 • Üretim faaliyeti göstermek isteyen kişilerce, çatı ve cephe uygulamalı olma şartı aranmaksızın, tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamında kurulacak üretim tesislerine de aylık mahsuplaşma hükümleri uygulanacaktır.
 • Aylık mahsuplaşma sisteminde bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücüne kadar üretim tesisi kurulmasına imkan tanınıyor olmakla birlikte mevcut yatırım maliyetleri ve elektrik fiyatları dikkate alındığında özellikle güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri için kişilerin aylık tüketimlerini karşılayacak büyüklükte üretim tesisi kurmasının yatırımın geri dönüş süresi açısından avantaj sağlayacağının hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
 • Aylık ve saatlik mahsuplaşma lisanssız üretim mevzuatı kapsamında çokça ifade edilen bir husus olmakla birlikte bazı kişilerce yanlış yorumlanabilmektedir. Bu sebeple, örnek teşkil etmesi açısından ayın ilk iki gününün 12 ile 24 saatleri arasındaki dilimi bir üretim ve bununla ilişkilendirilen tüketim tesisi için saatlik ve aylık mahsuplaşmaya tabi tutularak aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
 • Aylık mahsuplaşma uygulanacak üretim ve tüketim tesislerine ilişkin sistem kullanım bedelleri 20/06/2019 tarihli ve 8666 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir. Buna göre, 11 inci maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası kapsamındaki üretim tesisleri için veriş yönlü sistem kullanım bedeli uygulanmayacaktır. Çekiş yönlü sistem kullanım bedellerinde ise tüketimin üretime eşit veya tüketimin üretimden düşük olduğu durumlar için % 50 indirim uygulanacak iken, tüketimin üretimi aşan kısmı için ise ilgili tüketici grubu için belirlenmiş çekiş yönlü tüketici dağıtım bedelinde herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.
 • Ayrıca 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi kapsamındaki tesisler ile 30 uncu madde kapsamında tüketim tesisi ile farklı ölçüm noktasında kurulacak üretim tesisleri için ise yine indirim olmaksızın veriş ve çekiş yönlü dağıtım bedelleri aynen uygulanacaktır. Dağıtım bedellerinin ne şekilde uygulanacağına ilişkin metodoloji aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
 • Tüm bu hususlara ilaveten 10 kW altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisine dayalı lisanssız üretim tesislerinin proje onay ve kabul işlemleri Bakanlık tarafından verilen yetkiye istinaden dağıtım şirketleri tarafından da yapılabilmekte olup, bu işlemlerde tahsil edilecek bedeller 2019 yılı için proje onayında 120 TL, kabul işlemlerinde 159 TL olacak şekilde 20/06/2019 tarihli ve 8667-1 sayılı Kurul Kararı ile belirlenmiştir.

EPDK anlatılan hususlarda sıkıntı yaşanması halinde ise kuruma başvurulmasını isteyerek şunları belirtti:

“Yukarıdaki belirtilen hususlar dışında uygulamada duraksama veya tereddüte yol açan konular olması halinde konunun ivedilikle Kurumumuza iletilmesi gerekmektedir. Bu noktada kısa bir süre önce aktif hale getirilen epdlisanssiz@epdk.org.tr elektronik posta adresi de kullanılabilecektir. Bunun neticesinde, uygulamaya ilişkin değerlendirme ilgili taraflara iletilecek ve uygulamada yeknesaklık sağlanmış olacaktır.”

EPDK’nın açıklamasının tamamına ulaşmak için www.enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/06/EPDK-Kamuoyu-Açıklaması-27.06.2019.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.