30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, Elektrik Piyasası Hakkındaki Yönetmeliği Değiştirdi

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, 31464 sayılı Resmi Gazete’de “Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 24 Nisan 2021 tarihinde çıkan 31464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” şu şekilde:

MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ğ), (ı), (i), (j), (l), (n), (ş), (u), (ü), (z), (ee), (ff), (ll), (mm) ve (nn) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ö) bendinde yer alan  “kanun,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Cumhurbaşkanı kararı,” ibareleri eklenmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

“a) Azaltma: 28/5/2014 tarihli ve 29013 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Şebeke Yönetmeliğine göre, Sistem İşletmecisinin hızla hareket etmesi gereken acil durumlarda Sistem İşletmecisi tarafından piyasa katılımcılarına tahsis edilmiş olan Fiziksel İletim Haklarının alış-veriş programı verilmeden önce düşürülmesi,”

“ğ) Enterkonneksiyon İşletme Anlaşması: Sistem İşletmecisi ve enterkonneksiyon oluşturulan diğer ülke iletim veya dağıtım şirketi arasında yapılan ve enterkonneksiyon hattının işletilmesi ile ilgili esas ve usulleri içeren anlaşmayı,”

Yönetmeliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.