30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıyor

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Taslak’ı kamuoyunun görüşüne açtı.

EPDK, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde birtakım değişiklik yapmayı planlıyor. EPDK, bahse konu olan yönetmelikte şu değişiklikleri yapacak:

  • Madde 10/A: Bağlantı Görüşü

4) Bağlantı talebinde bulunulan tüketim tesisleri açısından;

a) Dağıtım şirketince yapılacak inceleme neticesinde başvuru tarihinden itibaren  yedi iş günü içerisinde, beşinci fıkra hükümleri dikkate alınarak belirlenen bağlantı talebinin karşılanabileceği makul bir süreyi ve gerekçelerini içeren bağlantı görüşü başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu bağlantı görüşünde; öngörülen bağlantı tarihine veya bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren öngörülen bağlantı süresine, bağlantı gerilim seviyesine, tesis edilmesi gereken dağıtım tesisleri ve/veya bağlantı hattının kapsamına, bunlara ilişkin tarafların yükümlülükleri ile öngörülen bağlantı hattına göre bağlantı bedeline ve hat katılımına ilişkin bilgilere yer verilir. Bağlantı görüşünün geçerlilik süresi altmış günden az olamaz.

(5) Tüketici niteliğindeki başvuru sahibinin bağlantı talebi aşağıdaki şartlar dahilinde karşılanır:

h) Meskun mahal dışında bulunan kullanım yerlerinde bağlantı taleplerinin AG seviyesinden karşılanabilmesi için en yakın dağıtım şebekesine, tarımsal sulamaya dayalı talepler hariç, fiili şebeke güzergahına göre uzaklığı 2 (iki) km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az 5 ve uzaklığı 5 (beş) km’ye kadar olan kullanım yerleri için en az 10 kullanım yerine ilişkin bağlantı başvurusunun yapılmış olması gerekir.

  • Madde 24: Teminatlar

(4) Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması kapsamında teminat tamamlama veya yenileme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcılar, dağıtım şirketi tarafından gerekli bilgi ve belgelerle Kuruma bildirilir. Kurum teminat tamamlama veya yenileme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcıya teminatın tamamlanmasına ilişkin bildirimde bulunur. Bildirimi takip eden 15 takvim günü içerisinde ilgili kullanıcı tarafından Kuruma teminatın tamamlandığına ilişkin bildirimde bulunulmaması halinde Kurum, Piyasa İşletmecisine mezkur kullanıcının portföyüne yeni serbest tüketici kaydetmemesi ve varsa portföye ekleme taleplerini iptal etmek için bildirimde bulunur. 

(5) Dördüncü fırka kapsamında Kurum tarafından Piyasa İşletmecisine yapılan bildirimi müteakip 60 takvim günü içerisinde ilgili kullanıcının teminat tamamlama veya yenileme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde dağıtım şirketinin Kuruma bildirimini müteakip alınacak Kurul Kararı ile, belirlenecek tarihte ilgili kullanıcının portföyü Piyasa İşletmecisi tarafından boşaltılır.

(6) Dağıtım Sistem Kullanım Anlaşması kapsamında teminat tamamlama veya yenileme yükümlülüğünü yerine getirmeyen kullanıcıların, dağıtım şirketi tarafından gerekli bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma bildirildiği tarihten teminat yenileme veya tamamlama yükümlülüğü yerine getirdiğinin kullanıcı tarafından dağıtım şirketine bildirildiği ara dönem için ilgili kullanıcıya Kurul onaylı tarife tablolarındaki dağıtım sistem kullanım bedelleri yüzde yirmi fazla olarak uygulanır. Yüzde yirmi artırım nedeniyle tahakkuk eden bedeller tüketiciye yansıtılamaz.   

Kurum tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

“Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği değişiklik taslağı hazırlanmış olup söz konusu taslak 05 Şubat 2020 günü mesai bitimine kadar kamuoyunun görüş ve değerlendirmelerine açık tutulacaktır.

İlgililerin taslak düzenleme hakkındaki görüş ve önerilerini, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen 05 Şubat 2020 tarihine kadar (MS Word) formatında epddagitim@epdk.org.tr e-posta adresine göndermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Belgeyi indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.