30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, Elektrik İthalat-İhracatında Yeni Kurallar Getirdi

ANKARA (Enerji Portalı) – EPDK, “Elektrik Piyasasında İthalat ve İhracata İlişkin Uzlaştırma Usul ve Esasları”nı yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bu karar ile ulusal enterkonneksiyon sistemi ile komşu ülke enterkonneksiyon sistemleri arasında ithalat ve ihracat faaliyetlerinde uygulanacak mali süreçlerine ilişkin kuralları ve istisnaları belirledi.

Bu mevzuat ile ithalat ve ihracat faaliyetlerinin, toptan elektrik piyasalarında ele alınma şekline ve bu faaliyeti gerçekleştiren piyasa katılımcılarının kayıt altına alınması, ithalat ve ihracat faaliyeti kapsamında ulusal enterkonneksiyon sistemi ile komşu ülke enterkonneksiyon sistemleri arasındaki aktif elektrik enerjisi alış-verişinin miktarının tespit edilmesi ve bu kapsamda uzlaştırma işlemleri belirli kurallara göre yapılmış olacak.

EPDK’nın kararını okumak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/06/EPDK-Karar-No-8601-2.pdf Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

EPDK, Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği’nin bazı kısımlarında da şu şekilde değişikliğe gittiğini belirtti:

MADDE 1 – 17/5/2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) EÜAŞ, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında imzalanmış olan elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmalarına uygun elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatı faaliyetlerini ve elektrik enerjisi mübadelesi kapsamında ithalat ve ihracat faaliyetlerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ithalat/ihracat yapılmasına yönelik faaliyette bulunmak isteyen tedarik lisansı sahibi şirketler Sistem İşleticisi veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilir ve kapasite tahsisine hak kazanmaları durumunda, tahsis edilen miktar ve süre kadar elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatı yapabilirler.

(3) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ihracat yapılmasına yönelik faaliyette bulunmak isteyen üretim lisansı sahibi şirketler Sistem İşleticisi veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlar tarafından açıklanan kapasite tahsislerine ilişkin ihalelere katılabilirler ve kapasite tahsisine hak kazanmaları durumunda, tahsis edilen miktar ve süre kadar elektrik enerjisi ihracatı yapabilirler. Üretim lisansı sahibi şirketlere tahsis edilecek olan kapasite, ilgili şirketin işletmedeki toplam kurulu güç değerini aşamaz.

(4) Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ithalat/ihracat yapılmasına yönelik teminat tutarı Sistem İşleticisi veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenir ve duyurulur. Senkron paralel bağlantılar için enterkonneksiyon hat kapasitesini kullanarak ithalat/ihracat yapmak isteyen ve bu hakka sahip olan şirketler, belirlenen miktardaki teminat mektubunu Sistem İşleticisine veya Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca taraf olunan uluslararası kuruluşlara sunarlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Aynı hat için birden fazla başvuru olması ve kısıt oluşması halinde, başvurular bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere Sistem İşleticisine bildirilir. Sistem İşleticisi, kapasite tahsisine ilişkin işlemleri bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde kırk beş gün içerisinde sonuçlandırarak, kurul kararı alınmasını teminen sonucu Kuruma bildirir.”

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.