30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, BOTAŞ İle İlgili 2021 Yılı Kararlarını Açıkladı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)’ın 2021 iletim hizmeti bedeli üst sınırını belirledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun 19 Kasım 2019 tarihli toplantısında 03/10/2013 tarihli ve 4638-1 sayılı Kurul kararı ile kabul edilen “Doğal Gaz İletim Lisansı Sahibi Şirketlerin Tarifelerine Esas Gelir Tavanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde 23/05/2003 tarihli DİL/148-17/021 numaralı iletim lisansı sahibi BOTAŞ’ın 2021 yılına ait gelir tavanı ile ilgili yıl için uygulanacak iletim ve sevkiyat kontrol bedellerinin belirlenmesine yönelik alınan 9707 nolu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre; 2021 yılı gelir tavanı 3.429.978.725 TL ve 2019 yılına ait gelir farkı düzeltme bileşeni 169.161.113 TL olarak onaylandı.

2021 yılı iletim kapasite bedeli üst sınırları aşağıdaki tablodaki gibi oldu:

NoktalarTL/Sm3-GünTL/kWh-Gün
Giriş Noktaları0,0006480,00006090
Çıkış Noktaları0,0263970,00248092
İhracat Çıkış Noktası (Yunanistan)0,0549150,00516118

2021 yılı iletim hizmet bedeli üst sınırları aşağıdaki tablodaki gibi oldu:

TL/Sm3TL/kWh
İletim Hizmeti Bedeli0,0388770,00365385

Açıklamalar:

>> Bu Kararda hacim TL/Sm3 cinsinden belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller 10,64’e bölünmek suretiyle BOTAŞ tarafından TL/KWh bazında aynca düzenlenir.
>> Bu Kararda belirlenen ve hesaplama yöntemi gösterilen bedeller için doğal gazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınır.
>> Bu Karara göre belirlenecek fiyatlara, Katma Değer Vergisi dahil değildir.
>> Bu Karar 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.