30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, Ar-Ge Çalışmalarını Desteklemek İçin Özel Bir Bütçe Ayıracak

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin bir çalışmalar yürütüyor.

EPDK, Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Piyasası’nda verilen hizmetin geliştirilmesi amacı ile bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına teşvik etmek ve destek vermek amacıyla bir mevzuat hazırlamayı planlıyor.

Bu kapsamda kurum tarafından “Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı.

Beş bölüm ve ondokuz maddeden oluşan taslakta; elektrik ve doğal gaz dağıtım sistemlerinin uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması, sistem işletimine yönelik teknoloji geliştirilmesi, bilgi üretilmesi, yenilik yapılması, yerlilik oranının, verimliliğin ve hizmet kalitesinin artırılması, hizmet maliyetinin ve kayıpların düşürülmesine yönelik olarak elektrik ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerin araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerinin desteklenmesi ve teşvik edilmesine ilişkin kurallar belirleniyor.

Taslağa göre; EPDK bünyesinde kurul tarafından onaylanmış bir Ar-Ge bütçesi oluşturulması planlanıyor. İlgili komisyon tarafından onaylanmış Ar-Ge projesinin başvuru öncesi ve kabulü sonrasında yürütülmesi için katlanılan gider ve harcamalar (danışmanlık, eğitim, belgelendirme, ulaşım, ekipman vb.) bu Ar-Ge bütçesinden karşılanacak.

Taslak ile ilgili geri dönüşlerin en geç 06/01/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar yapılması gerektiğini bildiren EPDK, açıklamasında şunlara yer verdi:

Elektrik ve doğal gaz dağıtım piyasasında verilen hizmetin geliştirilmesi amacı ile yapılabilecek, dağıtım şirketlerinin gelir gereksinimleri içerisinde yer alan düzenlemeye tabi araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) projelerine ilişkin 18/6/2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/5/2014 tarihli ve 5036 sayılı Kurul Kararı (Ar-Ge Usul ve Esasları) alınmıştır. Daha sonra 17/06/2015 tarih ve 5646-2 ve 27/07/2017 tarih ve 7209 sayılı Kurul Kararları ile bir kısım değişiklikler yapılarak Ar-Ge Usul ve Esasları güncellenmiştir. Gelinen noktada Ar-Ge Usul ve Esaslarının içeriğinin geliştirilmesi, yeni nesil girişimlerin desteklenmesi gibi hususlarda detaylandırılarak güncel ihtiyaçlara uygun hale getirilebilmesi açısından güncellenerek görüşe açılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu nedenle “Elektrik ve Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı” hazırlanmıştır. Bu kapsamda söz konusu taslağa ilişkin görüş, varsa ilave öneri ve tekliflerin bağlantıda yer alan Görüş Bildirim Formuna uygun olarak Argebilgi@epdk.org.tre-posta adresine ve yazılı olarak Tarifeler Dairesi Başkanlığına 06/01/2020 tarihi mesai saati bitimine kadar gönderilmesi gerekecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Taslağı okumak için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/12/Elektrik-ve-Doğal-Gaz-Dağıtım-Şirketlerinin-Araştırma-Geliştirme-ve-Yenilik-Faaliyetlerinin-Desteklenmesine-İlişkin-Usul-ve-Esaslar-Taslağı.docx Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.