30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, Akaryakıt Piyasası’nda Yeni Düzenlemeler Yapacak

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası’nda faaliyetleri düzenlemek için yürürlüğe konulan 14/3/2018 tarihli ve 7742 sayılı Kurul Kararı’nda değişiklik yapmayı planlıyor.

EPDK tarafından 14/3/2018 tarihli ve 7742 sayılı Kurul Kararı’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Karar Taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı.

Taslakta dikkat çekici kısımlardan biri şu oldu; ilgili düzenleme ile dağıtıcılar arası akaryakıt ticaretinin izleme dönemi içinde asgari 60.000 ton beyaz ürün (benzin ve motorin) satışı gerçekleştirmiş dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılabilecek.

Taslak ile yapılması planlanan değişiklikler şöyle:

Madde 1- 17/3/2018 tarihli ve 30363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/3/2018 tarihli ve 7742 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan bent eklenmiştir.

“ç) Lisanslı tesis: Lisanslı depolar, rafinerici ve dağıtıcı alt başlığında yer alan depoları,”

Madde 2-Aynı Kararın 4 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İzin başvurularına ilişkin işlemler, başvuruyu takip eden altmış gün içinde sonuçlandırılır. Kurum, başvurunun değerlendirmesi aşamasında başvuru sahibinden, izleme dönemi içerisindeki akaryakıt teminlerinin hangi lisanslı tesisten yapıldığına ilişkin bilgi talep edebilir, teminlerini ispatlamayanların başvurusu reddedilir.

“(5) Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti, izleme dönemi içinde asgari 60.000 ton beyaz ürün (benzin ve motorin) satışı gerçekleştirmiş dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılabilir. Satış miktarının hesaplanmasında, bayileri tarafından tüketicilere yapılan satış miktarı ve serbest kullanıcılara yapılan teslimler esas alınır. Bayilerin tüketiciye satışları “1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı” kapsamında Kuruma gönderilen veriler ile hesaplanır.”

Madde 3- Aynı Kararın 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Dağıtıcılar arası akaryakıt ticareti lisanslı tesisler haricinde yapılamaz. “

Madde 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Duyurunun tamamına ve görüş bildirim formuna ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.