30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, Ağustos Ayı Sektör Raporlarını Kamoyu ile Paylaştı

ANKARA (Enerji Portalı) – EPDK, doğalgaz, elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları ve petrol piyasalarına dair ağustos verileri kamuoyu ile paylaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), doğalgaz, elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları ve petrol piyasalarına dair ağustos verileri kamuoyu ile paylaştı.

Doğalgaz sektörü ile ilgili ağustos raporunda özetle şu bilgilere yer verildi:

 • Üretimi

Tablo 1 – Üretim Yapan Toptan Satış Lisansı Sahibi Şirketlerce Satışa Sunulan Doğal Gazın Üretimin Yapıldığı İllere Göre Dağılımı (milyon Sm3)

İl ADANA ÇANAKKALE DÜZCE EDİRNE İSTANBUL KIRKLARELİ TEKİRDAĞ Genel Toplam
Miktar 0,079 3,297 0,727 0,001 14,528 3,161 11,839 33,633
 • İthalatı

Tablo 2- Gazın Türüne Göre Doğal Gaz İthalat Miktarları  (milyon Sm3)

2018 Ağustos Boru Gazı LNG Toplam
İthal Edilen Gaz Miktarı 2.588,02 446,59 3.034,61
 • Depolaması

Tablo 3- Ay Sonu Toplam Stok Miktarları (milyon Sm3)

Depolama Miktarı Miktar
Yeraltı Depolama 2.993,28
LNG Terminali 252,36
Genel Toplam 3.245,63
 • İhracatı

Tablo 4– Gerçekleşen İhracat Miktarı (milyon Sm3)

Ülke Miktar
YUNANİSTAN 66,71
 • Tüketimi

Tablo 5- Lisans Türlerine Göre Nihai Tüketiciye Satış Yapılan Miktarlar (milyon Sm3)

Lisans Türü Lisans Alt Türü Boru Gazı CNG LNG Oto CNG Oto LNG Toplam
İthalat Lisansı Spot LNG 6,65 0,00 0,05 0,00 0,00 6,70
Uzun Dönemli 2.086,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,25
Toplam 2.092,90 0,00 0,05 0,00 0,00 2.092,95
Sıkıştırılmış Doğalgaz Lisansı İletim Dağıtım 0,30 1,34 0,00 0,00 0,00 1,63
Oto CNG 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 1,98
Satış 0,37 14,25 0,00 0,00 0,00 14,62
Toplam 0,67 15,59 0,00 1,98 0,00 18,23
Toptan Satış Lisansı Üretim 17,03 0,00 0,00 0,00 0,00 17,03
Üretim Harici 59,43 0,00 49,83 0,00 0,01 109,27
Toplam 76,46 0,00 49,83 0,00 0,01 126,30
Dağıtım Lisansı Toplam 691,71         691,71
  Genel Toplam 2.861,73 15,59 49,89 1,98 0,01 2.929,19

Elektrik sektörü ile ilgili ağustos raporunda özetle şu bilgilere yer verildi:

Tablo 6: 2018 Yılı Ağustos Ayı Elektrik Piyasası Genel Görünümü

Konu Başlığı Birim 2018 Ağustos Dönemi 2018 Ocak-Ağustos Dönemi
Lisanslı Üretim* MWh 26.927.088,43 198.793.865,38
Lisanslı Kurulu Güç* MW 82.485,34
En Yüksek Ani Puant MW 46.159,55        46.159,55
En Düşük Ani Puant MW 21.903,02 18.212,43
Lisanssız Kurulu Güç MW 4.962,31
İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Lisanssız Üretim Miktarı ** MWh 991.396,40 5.771.232,77
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı** MWh 1.096.951,48 6.076.435,32
YEKDEM Üretim MWh 5.523.337,63 44.820.617,15
YEKDEM Ödeme Tutarı TL 2.119.965.853,78 13.692.746.184,78
Fiili Tüketim MWh 26.637.203 196.808.582
Faturalanan Tüketim MWh 19.847.177 155.713.902
Tüketici Sayısı Adet 43.453.609
İthalat MWh 229.858 1.735.779
İhracat MWh 278.432 1.754.637
Ortalama YEKDEM fiyatı TL/MWh 383,82 305,50
YEKDEM Ek Maliyeti*** TL/MWh 22,61 30,05
Ağırlıklı Ortalama PTF TL/MWh 302,586 201,103
Ağırlıklı Ortalama SMF TL/MWh 312,305 201,580

 *Serbest üretim şirketleri, Yap-İşlet, İşletme Hakkı Devri ve Yap-İşlet-Devret santrallerinin kurulu güç ve üretim değerlerini kapsamaktadır.

**Lisanssız Üretim: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf kişilerin yapmış olduğu üretimdir.

***YEKDEM Ek Maliyeti: Faturalanan birim enerji miktarı başına YEKDEM kullanıcılarına ağırlıklı ortalama PTF’ye ilaveten ödenen tutardır.

PTF: Piyasa Takas Fiyatı

SMF: Sistem Marjinal Fiyatı

Sıvılaştırılmış petrol gazları sektörü ile ilgili ağustos raporunda özetle şu bilgilere yer verildi:

 • Üretimi

 Rafinerici lisansı sahiplerinin, 2018 yılı Ağustos ayında toplam LPG üretimi geçen yılın aynı ayına göre %12,70 artarak 95.616,906 ton olmuştur.

 •  İthalatı

 Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2018 yılı Ağustos ayında yapılan LPG ithalatı, geçen yılın aynı ayına göre %5,07 azalarak 311.726,282 ton olmuştur.

2018 yılı Ağustos ayında en çok ithalat yapılan ülke sıralamasına göre Cezayir, ABD, Rusya, Norveç, Nijerya, Kazakistan, Libya, İtalya ve Ukrayna olmak üzere 9 farklı ülkeden LPG ithalatı gerçekleştirilmiştir.

 • İhracatı

Rafinerici ve dağıtıcı lisans sahiplerince 2018 yılı Ağustos ayında yapılan LPG ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre %99,64 azalarak 45,059 ton olmuştur.

2018 yılı Ağustos ayında en çok ihracat yapılan ülke sıralamasına göre Türkiye Serbest Bölge olmak üzere 1 farklı ülkeye/bölgeye LPG ihracatı gerçekleştirilmiştir.

 • Yurtiçi Satışları

Dağıtıcı lisansı sahiplerince 2018 yılı Ağustos ayında 71.577,981 ton tüplü LPG, 12.031,609 ton dökme LPG ve 342.279,391 ton otogaz LPG olmak üzere toplam 888,981 ton LPG satışı yapılmıştır.

2018 yılı Ağustos ayı satış rakamları bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, tüplü LPG satışı %2,58 azalmış, dökme LPG satışı %22,48 artmış ve otogaz satışı %6,91 artmış olup toplam LPG satışı %5,56 artmıştır.

2018 yılı Ağustos ayında tüplü LPG %16,81, dökme LPG %2,83 ve otogaz %80,37 pazar payına sahip olmuştur.

Dağıtıcı lisans sahiplerince 2018 yılı Ağustos ayında 2.714,201 ton Standardize LPG satışı yapılmıştır.

Petrol sektörü ile ilgili ağustos raporunda özetle şu bilgilere yer verildi:

 • Üretimi

2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi %0,82 artarak 2.654.859,248 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri üretimi %6,09 artarak 985.570,031 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri üretimi %7,72 artarak 496.780,395 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları üretimi %2,12 azalarak 494.671,442 ton olarak gerçekleşmiştir.
  * İthalatı

2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ithalat %12,25 azalarak 3.756.781,846 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Ham petrol ithalatı %11,08 azalarak 2.083.145,348 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ithalatı %17,87 azalarak 1.291.063,142 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ithalatı %1.337,14 artarak 119.634,418 ton olarak gerçekleşmiştir.
  *İhracatı

2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihracat %11,08 azalarak 770.432,670 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri ihracatı %7,32 azalarak 183.337,123 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri ihracatı %121,53 artarak 13.284,808 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları ihracatı %7,57 artarak 422.605,468 ton olarak gerçekleşmiştir.
  * Yurt İçi Satışları

2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam petrol ürünü satışları %1,85 azalarak 2.687.096,064 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Benzin türleri satışları %3,45 artarak 251.912,689 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %1,66 azalarak 2.293.145,671 ton olarak gerçekleşmiştir.

  *İhrakiye Satışları

2018 yılı Ağustos ayında 2017 yılı Ağustos ayına göre:

 • Toplam ihrakiye satışları %12,15 azalarak 317.841,283 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Havacılık yakıtları satışları %7,95 azalarak 114.788,258 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Denizcilik yakıtları satışları %16,40 azalarak 159.037,733 ton olarak gerçekleşmiştir.
 • Motorin türleri satışları %14,03 azalarak 40.161,918 ton olarak gerçekleşmiştir.
  * Transit Rejime Tabi Teslimler

 2018 yılı Ağustos ayında:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.