30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, 2018 Yılı Ekim Ayı Sektör Raporlarını Yayımladı!

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol, LPG, Doğal Gaz ve Elektrik sektörü Ekim ayı sektör raporlarını yayımladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol, LPG, Doğal Gaz ve Elektrik sektörü Ekim ayı sektör raporlarını yayımladı. Raporlarda göze çarpan hususlar ise şöyle oldu:

 • 2018 Ekim Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre 2017 Ocak-Ekim piyasa değerleri ile 2018 Ocak-Ekim değerleri şu şekilde gerçekleşmiştir:

 Tablo 1: Ocak – Ekim 2017 ve Ocak – Ekim 2018 Dönemi Petrol Piyasası Genel Görünümü (Ton)

**Ham Petrol ithalat miktarı 17.714.808,134 tondur.*LPG üretim verilerini de içerir. 

***Toplam Teslim: Yurtiçi satışlar, ihraç kayıtlı teslimler ve transit rejim kapsamındaki teslimlerin toplamıdır.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: EPDK 2018_Ekim Ayı Petrol Sekör Raporu

 • 2018 Ekim LPG Piyasası Raporu’na göre 2018 yılı Ekim ayı sonu itibariyle LPG piyasası genel görünümü şu şekilde olmuştur:

Tablo 2: 2018 Yılı Ekim Ayı Sonu İtibariyle LPG Piyasası Genel Görünümü


** Eksi “-“ miktarlar talep fazlasını göstermektedir.
*Standardize LPG dâhil toplam satış

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: EPDK 2018_Ekim Ayı LPG Sektör Raporu

 • 2018 Ekim Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu verilerine göre;
  • Geçen yılın aynı ayına göre doğal  gaz ithalatında %9,57 azalma, ihracatın ise %1,86 artma oldu.
  • Geçen yılın aynı ayına  göre, doğal gaz üretiminde %17,37 artma, tüketim değerlerinde ise %8,11 azalma gerçekleşti.

Tablo 1- 2017 (Ocak-Ekim) ve 2018 (Ocak-Ekim) yıllarında İthalat-İhracat-Üretim-Tüketim Miktarları Karşılaştırması (Milyon Sm3)

  2017(Ocak-Ekim) 2018(Ocak-Ekim) Değişim (%)
İthalat 43.805,30 39.612,32 -9,57
Üretim 296,4235824 347,91 17,37
İhracat 499,491234 508,80 1,86
Tüketim 42.623,54 39.167,14 -8,11

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: EPDK 2018_Ekim Ayı Doğal Gaz Sektör Raporu

 • 2018 Ekim Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu’na göre;
  • 2018 yılı Ocak-Ekim Dönemi’nde lisanslı kurulu güç değeri 82.963,28 MW oldu. Bu santrallerden toplam 246.390.360,37 MWh elektrik üretimi gerçekleşti. Aynı dönemde lisansız kurulu güç değeri  5.163,77 MW oldu. Bu santrallerden toplam 7.348.837,92 MWh değerinde üretim fazlası elektrik satın alındı.
  • 2018 yılı Ocak-Ekim Dönemi’nde YEKDEM kapsamında 52.880.210 MW elektrik üretimi gerçekleşti. Bu üretimin karşılığında YEKDEM kapsamında santrallere 18 17.564.795.941,15 TL tutarında ödeme yapıldı.
  • 2018 yılı Ocak-Ekim Dönemi’nde, 2.087.710 MWh elektrik enerjisi ithalatı yapılırken 2.344.499 MWh  elektrik enerjisi ihracatı yapıldı.
Birim 2018 Ekim Dönemi 2018 Ocak-Ekim Dönemi
Lisanslı Üretim* MWh 23.099.084,35 246.390.360,37
Lisanslı Kurulu Güç* MW 82.963,28
En Yüksek Ani Puant MW 36.782,55        46.159,55
En Düşük Ani Puant MW 22.442,54 18.212,43
Lisanssız Kurulu Güç MW 5.163,77
İhtiyaç Fazlası Satın Alınan Lisanssız Üretim Miktarı ** MWh 719.471,99 7.348.837,92
Brüt Lisanssız Üretim Miktarı** MWh 732.132,18 7.688.556,58
YEKDEM Üretim MWh 3.900.521,77 52.880.210,18
YEKDEM Ödeme Tutarı TL 2.132.917.663,47 17.564.795.941,15
Fiili Tüketim MWh 22.667.309 243.688.243
Faturalanan Tüketim MWh 18.804.093 195.214.173
Tüketici Sayısı Adet 43.647.043
İthalat MWh 147.361 2.087.710
İhracat MWh 362.052 2.344.499
Ortalama YEKDEM fiyatı TL/MWh 546,83 332,16
YEKDEM Ek Maliyeti*** TL/MWh 46,54 29,20
Ağırlıklı Ortalama PTF TL/MWh 322,457 224,351
Ağırlıklı Ortalama SMF TL/MWh 290,634 223,244

*Serbest üretim şirketleri, Yap-İşlet, İşletme Hakkı Devri ve Yap-İşlet-Devret santrallerinin kurulu güç ve üretim değerlerini kapsamaktadır.

**Lisanssız Üretim: 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf kişilerin yapmış olduğu üretimdir.

***YEKDEM Ek Maliyeti: Faturalanan birim enerji miktarı başına YEKDEM kullanıcılarına ağırlıklı ortalama PTF’ye ilaveten ödenen tutardır.

Formulü:(YEKDEM Ödeme Tutarı – (YEKDEM Üretim*Ağırlıklı Ortalama PTF)) / Faturalanan Tüketim

PTF: Piyasa Takas Fiyatı

SMF: Sistem Marjinal Fiyatı

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: EPDK 2018_Ekim Ayı Elektrik Sektör Raporu

EPDK Ocak Ayından İtibaren Geçerli Olacak Elektrik Fiyatlarını Belirledi!

EPDK, Petrol Piyasası’nda Lisans Başvuru Kanallarında Değişiklik Yaptı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.