30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EPDK, 2017 Ulusal Enerji Denge Tablosunu Yayınladı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Enerji İşleri Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde “2017 Yılı Ulusal Enerji Denge Tablosu”nu yayınladı.

2017 Yılı Ulusal Enerji Denge Tablosu’nda taş kömürü, linyit, asfaltit, kok, kömür katranı, ham petrol, petrol ürünleri ve doğalgaz enerji arz dağılımı incelenmiştir. Yerli üretim, ihracat, ithalat ve stok değişimi ayrı ayrı hesaplanan tüm kaynaklarda enerji arz dağılımı şu tabloda özetlenmiştir:


*Petrol Ürünleri; Petrol Koku, Fuel Oil (Denizcilik Yakıtı Dahil), Motorin (Deniz Motorini Dahil), Benzin, LPG, Rafineri Gazı, Havacılık Yakıtı, Gaz Yağı, Nafta, Ara ürünler, Baz Yağlar, Beyaz İspirto, Bitümen ve Diğerlerinin toplamıdır.

2017 Yılı Ulusal Enerji Denge Tablosu Yenilenebilir enerji arz dağılımı değerlendirildiğinde ise karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır;


Çevrim ve Enerji Sektöründe Enerji Tüketimi

Çalışmada Çevrim ve Enerji Sektöründe; elektrik ve ısı üretimi, kok fırınları, yüksek fırınlar, petrol rafinerilerinde kullanılan enerji kaynakları bakımından toplam nihai enerji tüketimi değerlendirilmiştir.

*Türetilmiş Gazlar; Yüksek Fırın Gazı, Kok Fırın Gazı ve Çelikhane Gazı toplamı olarak nitelendirilmiştir.


Sanayi Tüketimi

Madencilik Faaliyetleri, Gıda, İçecek, Tütün Ürünleri İmalatı, Tekstil, Deri Ürünleri İmalatı, Ağaç ve Ürün İmalatı, Kağıt ve Ürünlerinin İmalatı, Kimya ve Petrokimya Ürünlerinin İmalatı, Metalik Olmayan Mineral Ürünleri İmalatı, Ana Metal Sanayi, Makine, Elektrik, Elektronik Ürünleri İmalatı, Ulaşım Araçları İmalatı, Mobilya ve Diğer İmalatlar, İnşaat alanlarında kullanılan kaynakların için şu tablo ortaya konulmuştur.

Ulaştırma Sektörü

Demiryolu, Denizyolu, Havayolları, Boru Hatları, Karayolları için kullanılan enerji kaynakları değerlendirilmiştir:

2017 yılı Enerji Dengesi incelendiğinde ulaşım sektöründe 26.423 Bin Ton petrol ürünleri, 528 106Sm3 doğalgaz, 146 biyoenerji ve atıklar, 1.246 GWh elektrik enerjisi kullanıldığı görülmektedir.

Diğer Sektörler

Diğer Sektörler ise konut, tarım ve hayvancılık, ticaret ve hizmetler olarak değerlendirilmiştir. Petrol ürünlerinin en çok kullanıldığı sektör tarım ve hayvancılık iken, en az kullanıldığı sektör ise konut sektörüdür.

Bu üç sektörde toplamda 17.359 106Sm3 doğalgaz kullanılmıştır ve en fazla payı konut sektörü almıştır. Elektrik enerjisinde ise en büyük payın, ticaret ve hizmetlerde olduğu görülmüştür.

Elektrik ve Isı Üretim Bilgileri

Fosil yakıtlar Elektrik ve Isı Üretim Bilgileri şu tablo ile özetlenebilir:


Yenilenebilir enerji kaynakları 2017 yılı elektrik ve ısı üretim bilgileri şu tablo ile özetlenebilir:


Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 2017 Ulusal Enerji Denge Tablosuna
buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: 2017 Ulusal Enerji Denge Tablosu, ETKB.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.