Bir bölgenin veya bir ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere o yerin bütün elektrik santralleri, trafo merkezleri ve aboneleri arasında kurulmuş olan sisteme enterkonnekte sistem denir.

Enterkonnekte Sistemin yararları nelerdir?

Besleme süreklidir; Sistemin verimi oldukça yüksektir; Yakıttan ekonomi sağlar; Verimi yüksektir; Kuruluş ve işletme maliyetleri azalır.

Her şebeke sisteminde olduğu gibi enterkonnekte şebeke sistemininde avantaj ve dezavantajları mevcuttur.

Avantajları;

► Beslemesi süreklidir ve kesintisi azdır.
► Günümüzde büyük santraller kurulduğu için verimi yüksektir.
► Ekonomiktir.

En büyük dezavantajı kısa devre akımının fazla olmasıdır. Kısa devre akımları iyi hesaplanamazsa büyük sorunlara yol açılabilir.

Ülkemizde Enterkonnekte Sistemin merkezi Ankara Gölbaşı’nda bulunan Milli Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü’dür. Sistem buradan yönetilir.

Bulgaristan ve Yunanistan ile Enterkonnekte Bağlantımız