30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Dair Usul ve Esaslar”

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Uygulama Usul ve Esasları”nı yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi sitesinde “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Uygulama Usul ve Esasları”nı yayımladı. Usul ve esaslar üç farklı konuda hazırlandı:

  • Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları
  • Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esasları
  • Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu usul ve esasların amacı, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 34 üncü maddesi kapsamında eğitim ve sertifikalandırma faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu usul ve esaslar, enerji yöneticisi, etüt-proje ve ölçme doğrulama uzmanı eğitimlerinde ve sertifikalandırma faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu usul ve esasları, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlgili belgeyi için tıklayınız.

Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu uygulama usul ve esaslarının amacı, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşların yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu uygulama usul ve esasları, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kapsamında üniversitelerin, meslek odalarının ve enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinin yetkilendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu uygulama usul ve esasları, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlgili belgeyi için tıklayınız.

Enerji Verimliliği Destekleri Hakkında Uygulama Usul ve Esasları

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu uygulama usul ve esasları, verimlilik artırıcı projeler ve gönüllü anlaşmaların başvuru, değerlendirme, izleme ve destek uygulamalarına ilişkin ilgili usul ve esasların belirlenmesini amaçlar.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu uygulama usul ve esasları, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendi uyarınca yapılan hesaplamalar neticesinde yıllık toplam enerji tüketimleri beş yüz Ton Eşdeğer Petrol ve üzeri olan, ticaret ve/veya sanayi odasına bağlı olarak faaliyet gösteren, her türlü mal üretimi yapan ve imalat sektöründe faaliyet gösteren endüstriyel işletmelere yönelik destek uygulamalarına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar.
(2) Asıl faaliyet alanı elektrik üretimi olan, elektrik üretim lisansına sahip tüzel kişiler bu uygulama usul ve esasların kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu uygulama usul ve esasları, Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ii), (kk) ve (ss) bentlerine, 15 inci maddesinin birinci fıkrasına, 16 ncı maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentlerine, 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrasına, 19 uncu maddesinin birinci fıkrası ve 34 üncü maddesine istinaden hazırlanmıştır.

İlgili belgeyi için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.