30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“Enerji Verimliliği Sürdürülebilir Kalkınmanın Önemli Başlıklarından Biri”

ANKARA (Enerji Portalı) – Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen “Enerji Verimliliğinde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi’nin açılış etkinliği 25 Nisan 2019 Perşembe günü, Ankara’da sektörün önemli temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Etkinliğin açılış konuşmaları bölümünde Avrupa Birliği Türkiye Delagasyonu adına söz alan Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Michal PRZYWARA, Avrupa Birliği’nin enerji verimliliği konusunda Türkiye’de çok sayıda projeyi desteklediğini ifade ederek bu projenin, AB Türkiye arasındaki iş birliğini artırmanın yanı sıra bu alandaki uyumlaştırma sürecine de ivme kazandıracağına inandığını belirtti.

“2023 yılına kadar Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde %14 oranında bir azalma sağlanmasının hedefleniyor.”

2017 ve 2023 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı çerçevesinde 6 kategori altında 55 eylem planlandığını anlatan Sn. PRZYWARA, bu eylemlerin hayata geçirilmesi ile 2023 yılına kadar Türkiye’nin birincil enerji tüketiminde %14 oranında bir azalma sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent ÖZCAN ise konuşmasında ‘’AB tarafından hazırlanan raporlarda da teyit edildiği üzere enerji faslının, ülkemizin mevzuat uyumu konusunda ileride olduğu fasıllardan biri olduğuna dikkat çekerek önümüzdeki dönemde enerji sektöründe devam etmekte olan diyaloğun hem ülkemiz hem de AB arz politikalarının etkin bir şekilde uygulanmasında önemli bir fayda sağlayacağına inandığını belirtti. Sürecin bundan sonra da kararlılıkla sürmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

“Enerji verimliliği sürdürülebilir kalkınmanın önemli başlıklarından biri.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın misyonunun; ülkemizin enerji ve dogal kaynaklarını verimli ve çevreye duyarlı şekilde değerlendirmek ülke refahına yüksek katkı sağlamak olduğunu belirterek sözlerine başlayan Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanı Dr. Oğuz CAN konuşmasında, enerji ve doğal kaynaklarda güvenli bir gelecek vizyonu ile enerjinin üretiminden nihai tüketiciye iletimine kadar bütün süreçlerde enerji verimliliğinin artırılmasının hedeflendiğini ifade ederek enerji verimliliğinin sürdürülebilir kalkınmanın önemli başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

Can, gerek IPA ve gerekse AB ile uygulanan diğer projeler açısından bakıldığında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği başlıklarında Türkiye’nin AB’nin bir parçası olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtererek bu konularda üye bir ülke gibi desteklenmemiz gerektiğine inandığını ifade etti.

Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamına, 16 sorumlu kurum ve 36 ilgili kurumun dahil edildiğine dikkat çeken Dr. Can bu eylem planının çok disiplinli ve çok paydaşlı olarak tasarlandığını dolayısıyla açılışı yapılan proje de dahil olmak tüm ilgili kurum ve kuruluşların bir arada çalışması gerektiğini söyledi.

“17 farklı eğitim, 10 işletmede iyi uygulama örneklerinin yerinde inceleneceği saha gezileri ve 5 AB üye ülkesinde teknik çalışma programları düzenlenecek.”

Mart 2019’da başlayan ve iki yıl sürmesi planlanan projenin temel konusunun AB’nin kaynak verimliliği ve iklim eylem hedefleriyle uyumlu olarak enerji verimliliğinin artırılması olduğunu anlatan Dr. Oğuz Can, projenin öncelikli hedeflerinin 2012/27 AB Enerji Verimliliği Direktifiyle artırılan enerji verimliliği stratejilerinin uygulanmasında Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığının ve ilgili sektörün kapasitesinin geliştirilmesi olduğunu aktardı. Bu amaçla her biri en az 3 gün sürecek başkanlık ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşecek 17 farklı eğitim, 10 işletmede iyi uygulama örneklerinin yerinde inceleneceği saha gezileri ve 5 AB üye ülkesinde teknik çalışma programları düzenleneceğini aktardı.

Proje ile ilgili hazırlanan broşüre buradan ulaşabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.