30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklikler Yapıldı

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yapıldı.

30991 Sayılı bugünkü Resmi Gazete’de Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği’nde birtakım değişiklikler yapılarak Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe koyuldu.

Yönetmelik ile yetkiler Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı’nda toplanıyor.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler şöyle oldu:

MADDE 1 – 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 174 üncü maddesi ile 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, aynı fıkranın (d) ve (ğ) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“ı) Başkanlık: Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığını”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan “Kurul” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, 5 inci maddesi, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 10 uncu maddesi, 11 inci maddesi, 12 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (b) ve (ç) bentleri, 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (f) ve (ğ) bentleri, 14 üncü maddesinin birinci fıkrası, 15 inci maddesi, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 17 nci maddesi ve 18 inci maddesinde yer alan “Genel Müdürlük” ibareleri “Başkanlık” olarak, 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Genel Müdürlükçe” ibaresi “Başkanlıkça” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Denetim yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Değişiklik yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.