30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği, Çıktı

İSTANBUL (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan “Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin arttırılmasında gerçek veya tüzel kişilerin kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının denetimine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Enerji Verimliliği Denetim Yönetmeliği, 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununa göre yükümlü ve sorumlu tutulan gerçek veya tüzel kişileri kapsıyor.

Yönetmeliğe göre, kanun kapsamında yükümlü ve sorumlu olan gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünce görevlendirilen denetim personeli tarafından denetlenecek.

Denetlenen gerçek veya tüzel kişiler, denetim personelinin yapacağı denetime izin vermekle ve personelin çalışmasına elverişli bir mekan sağlayacak. Denetim personelinin denetim konusu ile ilgili gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeye öngörülen sürede ve eksiksiz olarak erişim izni verecek kişiler, istenildiğinde yazılı bilgi vermekle ve düzenlenen tutanakları imzalamakla da yükümlü olacak.

– Aykırılığı gidermeyene 20 bin lira para cezası

Denetim yetkilileri, düzenli olarak yürütecekleri izleme çalışmaları kapsamında veya ihbar üzerine denetim yapacak. Denetimler bilgi ve belge üzerinden yapılabileceği gibi yerinde denetim yoluna da gidilebilecek.

Denetime tabi taraflar, yönetmelikle belirlenen verimlilik hükümlerine aykırı hareket etmeleri halinde, aykırılığın giderilmesi için uyarılacak. 30 gün içinde aykırılığın giderilmemesi halinde endüstriyel işletme, bina sahibi veya bina yönetimine 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

– Yanlış ve eksik belge verene 10 bin lira para cezası

Denetim yetkililerince istenilecek bilgi ve belgelerinin incelenmesine izin verilmemesi halinde, ilgili kişi veya şirkete bu belgelerin verilmesi için 30 gün süre tanınacak.

Söz konusu bilgilerin, verilen süre sonunda yanlış veya eksik verilmesi halinde 10 bin lira, hiçbir bilgi verilmemesi veya yerinde inceleme imkanının tanınmaması halinde 50 bin lira idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezası miktarı, uygulamayı takip eden bir yıl içinde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde 2 kat artırılacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.