30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 2020 Rapor Özeti

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi

Enerji verimliliği; enerji maliyetlerinin yükünün azaltılması, enerjide arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılıktan kaynaklanan risklerin asgariye indirilmesi, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve çevrenin korunması, yerli enerji potansiyelinin azami verimlilikte değerlendirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması gibi ulusal stratejik hedefleri tamamlayan ve bunları yatay kesen disiplinler arası stratejik bir faaliyetler bütünüdür.

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Kantitatif Araştırma Raporu, kamuoyunun enerji verimliliği konusunda bilgi, ilgi ve davranış düzeyini tespit etmeyi, bilgi ve bilinç düzeyinin daha yüksek oranda davranış boyutuna geçmesini sağlayacak bulgulara ulaşmayı ve kamuoyunda “Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi” oluşturulması için gerekli olan “Anahtar Performans Kriterleri” (KPI) tespit etmeyi amaçlamaktadır.

Yönetici Özeti:

1) Kamuoyunun 2019 yılında Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi 0-200 değer
aralığında 157,7 olarak tespit edilmiştir. Bu değer bize kamuoyunun enerji
verimliliği konusunda orta üst seviyede bilinç düzeyi olduğunu göstermektedir.

Şekil 1. Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi
 • Kamuoyunda Enerji Verimliliği Bilgi Endeksi 177,9 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, kamuoyunun enerji verimliliği konusunda yüksek – alt seviyede bilgi düzeyi olduğunu göstermektedir.
 • Kamuoyunda Enerji Verimliliği Davranış Endeksi ise 137,5 olarak tespit edilmiştir. Bu değer, enerji verimliliği konusunda davranış boyutunun orta – alt seviyede olduğunu ifade etmektedir. Bilginin davranışa dönüşündeki açıklık, ilgili tüm paydaşlar ile çalışılması gereken gelişim alanını ortaya koymaktadır.

2) Kamuoyunun %87,4’ü enerjiyi verimli kullanmanın önemini bilmektedir.

 • Kamuoyunun %3,4’ü gerçek anlamda tasarruf sağladığına inanmadığı için, %3,4’ü ihtiyaç duymadığı için, %2,2’si konforu azalttığını düşündüğü için, %1,7’si çevrenin enerji verimliliği ile korunabileceğini düşünmediği için enerjinin verimli kullanımını önemli bulmamaktadır.
Şekil 2. Enerjinin Verimli Kullanılmasını Önemli Bulma ve Bulmama Nedenleri

3) Kamuoyunun %64,9’u enerji tasarrufu konusunda bilgi sahibi olduğunu belirtmektedir.

 • Sosyoekonomik statü yükseldikçe, enerji tasarrufu konusunda bilgi düzeyi artmaktadır.
 • 35-44 yaş grubunda enerji tasarrufu konusunda bilgi düzeyi, diğer yaş gruplarına göre daha yüksektir.
 • Kadınların enerji tasarrufuna yönelik bilgisinin erkeklere göre biraz daha yüksek olduğu görülmektedir.
Şekil 3. Enerji Tasarrufu Konusunda Bilgi Düzeyi

4) Enerji tasarrufu konusunda bilgi edinilen mecralar arasında “yakın çevre” ilk sırada yer almaktadır. Yakın Çevre bilgi alma sıklığı ve güvenilirlik olarak en etkili bilgi kaynağıdır.
“Televizyon programları” ve “internet” ise bilgi edinilen diğer mecralar olarak ön plana çıkmaktadır.

Şekil 4. Enerji Tasarrufu Konusunda Bilgi Edinilen Mecralar

Elektrikli ev aletleri üretici firmaların kampanya ve bilgilendirmelerinin önemli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Kamuoyunun %54,2’si elektrikli alet veya beyaz eşyalarda enerji verimliliği etiketlemesinde geçen harflerin anlamını bilmediğini belirtmektedir.

Şekil 5. Elektrikli Alet veya Beyaz Eşyalarda Geçen Enerji Verimliliği Harflerinin Bilinme Durumu

5) Enerjinin verimli kullanılmasına önem verme nedenleri:

arasında Faturaları düşürmek, yaşam standardını yükseltmek gibi “bireysel motivasyonlar” öne çıkmaktadır.
Bireysel motivasyonlardan sonra, hedef kitlenin çevreyi ve doğal kaynakları koruma, ülkenin kalkınması gibi konularda duyarlılığının yüksek olduğu görülmektedir.

6) Elektrikli alet ve Beyaz Eşya satın alırken Enerji verimliliği etiketine dikkat etme durumu, klima (%28,4) ve kombi (%27,6) için en yüksek düzeydedir. Bununla birlikte genel olarak fiyat unsuru belirleyici olmaktadır. Televizyon satın alırken teknolojik özelliklerine, elektrikli süpürge alırken işlevsel ve kullanışlı olmasına daha çok dikkat edilmektedir.

 • Evindeki elektrikli aletlerinin hiçbirinin enerji sınıfını bilmeyenlerin oranı %33,2 iken, en az birinin enerji sınıfını bilenler %66,8’dir.

7) Aynı özelliklerde daha verimli ürün için % 5 fiyat farkı verebilirim diyenler %29,3, %5-%10 arası fiyat farkı verebilirim diyenler ise %28,3 olup; fiyat farkı vermek istemeyenler ise %8,6’dır.

8) Hanede enerji verimliliğini arttırmak için yapılması düşünülen eylemler arasında «yalıtım» ile ilgili unsurlar önde gelmektedir.

9) Bilginin Davranışa dönüş oranı:

 • Aydınlatma ile ilgili uygulamalarda bilginin davranışa dönüş oranı %54,3 olarak tespit edilmektedir.
 • Yalıtım ile ilgili uygulamalarda bilginin davranışa dönüş oranı ortalama %54,0 olarak tespit edilmektedir.
 • Isıtma-soğutma konusunda bilginin davranışa dönüş oranı ortalama %57,2 olarak tespit edilmektedir.
 • Ulaşım ile ilgili uygulamalarda bilginin davranışa dönüş oranı ortalama %70,9 olarak tespit edilmektedir.
 • Bilginin davranışa dönüş oranı en yüksek uygulama «ulaşım» konusundadır.
 • Ekipman kullanımı konusunda bilginin davranışa dönüş oranı ortalama %64,3 olarak tespit edilmektedir.
 • Beyaz eşya üreticilerinin yapmış oldukları iletişim çalışmalarından hareketle, «bulaşık ve/veya çamaşır makinesi satın alırken aynı kapasitede en verimli olanı tercih etme» konusunda bilginin davranışa dönüş oranı (%68,9) ekipman kullanımı uygulamaları arasında en yüksek orandadır.
 • Ekipman kullanımı konusunda bilginin davranışa dönüş oranı en düşük uygulama «buzdolabında yaz veya kışa göre uygun soğutma ayarının yapılması» olarak tespit edilmektedir. Bilginin davranışa dönüş oranı en düşük ikinci uygulama ise; «elektrik süpürgesinin torbasını ve filtresini düzenli olarak değiştirmek» olarak belirlenmektedir.
 • Araç sahiplerinin %33’ü verimli sürüş tekniklerinden haberdardır. Verimli sürüş tekniklerini bilenler nezdinde, verimli sürüş tekniklerinin enerji verimliliği sağladığına yönelik farkındalık yüksektir.
Şekil 6. Verimli Sürüş Tekniklerini ve Verimli Sürüş Tekniklerinin Enerji Verimliliği Sağladığını Bilme

10) Tutum Boyutunda:

%78 Hanede tasarruf sağlayarak bütçeye katkı sağlar, %74,8 Türkiye için önemlidir derken; %61,8 enerji verimliliğinde çok şey yapabileceğine inanmakta, ancak % 59,5’i ise yeterli çalışmalar yapılmadığını düşünmektedir. Enerji Verimliliğine Yönelik Tutum Boyutu ortalaması %57,6 tespit edilmiş olup bundan hareketle kamuoyunun enerji verimliliği ile ilgili üzerine düşeni yapma konusunda hazır olduğu görülmektedir.

Şekil 7. Enerji Verimliliğine Yönelik Tutum Boyutu

11) Bütçe elvermesi halinde hanede ilk yapılması düşünülen verimlilik faaliyetleri sırasıyla bina cephe yalıtımı, pencerelerin daha yalıtımlısı ile değişimi olarak tespit edilmektedir.

12) Kamuoyunun %42,6’sı binalardaki enerji kimlik belgesinden haberdar değildir. Binalardaki enerji kimlik belgesine sahip olmayan ve fakat almayı düşünmeyenlerin %66,1’i bu konuda yeterince bilgi sahibi olmadıklarını belirtmektedir. Dolayısıyla; binalarda enerji kimlik belgesi konusunda bilgilendirme ihtiyacı bulunmaktadır.

Şekil 8. Binada Enerji Kimlik Belgesine Sahip Olma Durumu

13) Hanelerde %28,3 LED aydınlatma kullanırken, %29,9 Floresan aydınlatma kullandığını belirtmektedir.

14) Doğalgaz her 10 haneden 8’ine ulaşmış durumdadır. Hanelerde kullanılan ısınma sisteminin %82,6’sı bireysel, %17,4’ünün merkezi ısıtma sistemleri olduğu görülmektedir. Yakıt türü olarak %80,1 doğalgaz kullanılırken, kömür kullanımı %7,4 civarındadır. Sıcak su için ağırlıklı kombi kullanılırken, Güneş Kolektörü kullanımı % 11,7 olup; 4 yıl içinde güneş kolektörü kullanımı pazarının % 25 daha büyüyeceği öngörülmektedir.

15) Hanede bulunan elektrikli aletlerin sınıfları incelendiğinde;

A ve üzeri enerji sınıfı kullanımının en fazla olduğu elektrikli aletlerin sırasıyla buzdolabı (%60,4), Derin Dondurucu (%57,5), Çamaşır makinası (%56,7), bulaşık makinası (54,8) olarak sıralanmaktadır.

Şekil 9. Hanede Bulunan Elektrikli Aletlerin Enerji Sınıfı

6) “Buzdolabı”, “televizyon” ve “çamaşır makinesi” hanede en çok elektrik tüketen elektrikli aletler olarak değerlendirilmektedir. Dört kişilik, 100 m2 bir hane için bu sıralama buzdolabı, çamaşır makinası, aydınlatma ve televizyondur.

17) Şık verilmeden sorulan soruda Enerji Verimliliği ile ilgili ilk akla gelen kurum ve kuruluşlar ile ilgili %63,5 ile ETKB, %21,3 ile ÇŞB, %13,5 ile STB, %10,4 ile TB olmuştur. 3000 kişiden %21,8 akla gelen kurum ve kuruluş yok demiştir. 18) Enerji Verimliliği ile ilgili %34,3 ile en çok bilinen “Lüzumsuzsa söndür” iken ikinci bilinen %25,2 ile Enerji verimliliği haftası olmuştur. Enerji Hanım ve Enerji Çocuk sırasıyla %9,5 ve %8,2 oranında bilinmektedir.

19) %46,6’lık bir kesim faturalarını geçmiş dönem tüketimleriyle veya komşularıyla kıyaslamaktadır. Faturalarda kıyaslama bilgisi sunulduğunun farkındalığı %5,3 iken, %84,4’lük bir kesim Faturalarda kıyaslama bilgisi sunulmasının bilinçli tüketime katkı sağlayacağına düşünmektedir.

20) Şahsa veya aileye ait bisiklet sahipliliği oranı %8,5 olup; %42,6’sı spor amaçlı, %14,7’si her zaman ulaşım amaçlı, %31,8’i bazen ulaşım amaçlı kullanmaktadır.
Bisiklet için özel yollar ve park yerleri olması halinde bisikleti ulaşım amaçlı kullanma isteği sorulduğunda %32’si kullanırım derken, %68’i kullanmam cevabı vermiştir.

21) “Enerji verimliliği konusunda toplumun bilgi, ilgi ve bilinç düzeyini arttırmak üzere sizce neler yapılmalıdır” sorusuna %22 Kamu spotları, %14,8 Konferans ve seminerler, %6,6 TV ve Radyo programları olarak cevap vermiştir.

Şekil 10. Enerji Verimliliği Konusunda Toplumun Bilgi, İlgi ve Bilinç Düzeyini Arttırmak
İçin Yapılması Gerekenler

Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi Kantitatif Araştırma Raporu’nun tamamına aşağıdaki bağıntıdan ulaşabilirsiniz:

1 Yorum

 • ENGE ENERGY dedi ki:

  Enerji verimliliği, yeşil enerji, karbon salınımının azaltılması gibi pek çok başlık özellikle Paris Anlaşmasının imzası ve ardından COP26 kararları ile çok daha fazla önem kazandı. Enge Energy olarak güneş destekli ürünlerle biz de üzerimize düşen görevi yrine getirmeye çalışıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.