30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı Yapacak

Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanlığı uzman yardımcılığı giriş sınavı duyurusu yayımlandı. Toplamda 20 adet Enerji ve Tabii Kaynalar Uzman Yardımcısı alımı yapılacak sınavın başvuruları 22 Ocak 2018’de başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanlığı uzman yardımcılığı sınavı duyurusu Devlet Personel Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden yayımlandı. 8. ve 9. dereceden toplamda 20 Enerji ve Tabii Kaynalar Uzman Yardımcısı istihdam edilecek alımların başvuru işlemleri önümüzdeki günlerde başlayacak. Personel merkez teşkilatında görevlendirilecekler.

Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanlığı tarafından yapılacak alımlarda; Endüstri Mühendisliği öğrenimi görmüş 4, İşletme öğrenimi görmüş 4, Nükleer Enerji Mühendisliği öğrenimi görmüş 3, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisiği ile Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimini tamamlamış 3, Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunu 2, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları eğitimi görmüş 2, Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği eğitimi görmüş 1, Makine Mühendisliği öğrenimi görmüş 1 aday olmak üzere 8. ve 9. dereceden toplamda 20 adet Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Başvuru şartları açıklandı

  1. ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında tabloda belirtilen puan türlerinden 75 ve üzeri puan almış olmak,
  2. En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, tabloda belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,
  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
  4. Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1983 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),
  5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
  6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmamak,
  7. Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

Başvurular 22 Ocak’ta başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanlığı Uzman Yardımcılığı Sınavı başvuruları 22 Ocak 2018’de başlayacak ve 2 Şubat 2018 tarihinde saat 16.00’da sona erecek.

Başvuru yapacak adaylar Bakanlığın internet sitesinde yer alan başvuru forrmunu, KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısını, diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Bakanlıkça bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir.) (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği), iki adet vesikalık fotoğraf, yine Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan örneğe uygun olarak düzenlenmiş özgeçmişi ile birlikte şahsen yahut posta yoluyla ETKB Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Sınav ne zaman?

Giriş sınavı, 19 Şubat – 23 Şubat 2018 tarihleri arasında Nasuh Akar Mahallesi Türk Ocağı Caddesi No:2 Bahçelievler/Çankaya/ ANKARA adresinde yer alan Bakanlığımız merkez binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığında yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “www.enerji.gov.tr” internet adresinde yayınlanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.