30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kamu Personeli Alımı Yapacak

Enerji Politikalarıyla Büyümeye giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kamu Personeli Alacağına Dair İlan Yayınladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilanla birlikte sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. Adaylardan istenilen genel başvuru şartlarının yanı sıra kadroların detaylarına göre özel başvuru şartları da açıklandı.

ENERJİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına personel alımıyla ilgili olarak yayımlanan ilan “Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2016 veya 2017 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (CAE, CPE, TOEFL IBT, PEARSON PTE Akademik, vb.) diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.” şeklinde açıklama yapıldı.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Yayımlanan personel alım ilanı içerisinde belirtilen adaylardan istenilen genel başvuru şartları arasında ise; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara  denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık, 3 (üç) ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 8 (sekiz) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.

Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak. Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.” şartları adaylardan istenilen genel başvuru şartları arasında yer alıyor.

BAŞVURUDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

İlanın içerisinde belirtilen genel başvuru şartlarının yanı sıra adaylardan istenilen özel başvuru şartlarına yer verilmiş durumda. Bunun yanı sıra özel başvuru şartları arasında ise; mesleki tecrübe, kadrolara göre istenilen belgeler ve sertifikaların yanı sıra programlama deneyimlerine göre bilir düzeyde olmak şartlarına yer veriliyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN SONA ERECEK?

Enerji Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana başvurular ise 26 Mart 2018 tarihinde başlayacak ve 6 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek. Söz konusu adaylar başvurularını; İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya posta yoluyla T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır ifadelerine yer veriliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.