30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bünyesinde Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezi Kuruldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezi Hizmete Girdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 11’i elektrik, 5’i doğalgaz, 2’si petrol, 3’ü maden, 2’si nükleer Enerji sektöründe olmak üzere 23 acil durum senaryosu saptandı. Elektrik kesintisi ve kömür ocağı kazası tatbikatı yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2017 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Raporda, Acil Durum Kriz Yönetimi’nin geçtiğimiz yıl faaliyetlerine de yer verildi. Buna göre, öncelikle 22 Mayıs 2017 tarihinde Acil Durum Kriz Yönetim Merkezi (ADKYM) kuruldu. 27 Temmuz tarihinde ise Elektrik, Petrol, Doğal Gaz, Maden ve Nükleer kaynaklı 5 başlık altında toplam 58 kişinin katılımıyla Enerji Bakanlığı’nın müdahil olmasını gerektirecek ölçekteki olayları yönetmek üzere Acil Durum Kriz Yönetimi Kurulu (ADKYK) oluşturuldu. Kamu ve özel sektör temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılan toplantılar sonucunda 23 temel Acil Durum Kriz Yönetimi Senaryosu belirlendi. Acil Durum Kriz Yönetimi Merkezi ve Acil Durum Kriz Yönetimi Kurulu’nun oluşumu, görevleri, sorumlulukları ile çalışma usullerinin belirlenmesine yönelik gerekli mevzuatın hazırlanması çalışmalarına başlandı. Bunun için bir yönerge hazırlanacak. Elektrik, Doğal Gaz, Petrol, Elektrik, Maden ve Nükleer alanlarında faaliyet gösteren tüm özel şirketlerin acil durum kriz yönetimi dokümanları temin edildi. Enerji Bakanlığı’nın Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eylem Planı hazırlandı. Olası bir acil durum veya kriz yönetimi gerektiren olay sonrası ADKYK’nın harekete geçirilmesi için; SMS, e-posta grupları ile sesli otomatik çağrı uygulamaları hazır hale getirildi. Acil Durum Kriz Yönetimi faaliyetleri sırasında Enerji Bakanlığı’nın koordinesi sağlanacak her türlü taşıt, ekipman envanterleri ile Acil Durum Kriz Yönetimi alanında doğrudan çalışan ya da bu alanda eğitimli personel bilgilerinin tespiti için envanter çalışması yapıldı.

TORBA yasada yer alan Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nın 59. maddesi Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ulusal stok yükümlülüğü ile ilgili değişiklik öngörüyor. Petrol Piyasası Kanunu’na göre dağıtıcılar piyasada sürekliliği sağlamak ve olağanüstü hallerde riskleri önlemek amacıyla stok yükümlülüklerini yerine getirmek ile yükümlü. Kanun tasarısı ile ulusal stok yükümlülüğünün yurtiçi pazar payı yüzde ikinin altında olan LPG dağıtıcıları için kaldırılması öngörülüyor. Bu durum küçük dağıtıcıların yatırım ihtiyacını ve stok yükümlülüğünü ortadan kaldıracak, ancak büyük dağıtıcılar bu yükümlülükleri yerine getirmeye devam edecekler. hürriyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.