30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan Dört Önemli Karar

ANKARA (Enerji Portalı) – Cumartesi günü yayımlanan 31096 sayılı Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2020 Tarihli ve 9289-5, 9292, 9294 ve 9295 Sayılı Kararları duyuruldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 11/04/2020 tarihli 31096 sayılı Resmi Gazete’de spot boru gazı ithalatı, elektrik ve BOTAŞ hakkında kurul kararlarını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2020 tarihinde gerçekleştirdiği 9289-5, 9292, 9294 ve 9295 Sayılı Kararların ayrıntıları şu şekilde:

Karar No: 9289-5

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2020 tarihli toplantısında; Spot Boru Gazı İthalatı Miktarı ve Uygulama Yönetiminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Kapsamında 2020 Gaz Yılı için yapılması gereken talep çağrısına ilişkin olarak:

1) Mayıs ayı (A5) talep çağrısının (2020/5) Kurum internet sitesinden ilan edilmesini müteakip yapılacak talep toplama/ yarışmanın 24 Nisan 2020 tarihinde Kurum tarafından işletilen elektronik platformda gerçekleştirilmesine,

2) Bu Kararın ve ekte yer alan talep çağrısı metninin onaylanmasına ve Kurum internet sitesinde ilan edilmesine

karar verilmiştir.

Spot Boru Gazı İthalatına İlişkin Talep Çağrısı’nda talep toplama/ yarışma tarih ve saatleri verilmiştir:

Talep Toplama Tarihi ve Saat AralığıYarışma Tarihi ve Saat Aralığı
AYLIK (A5)
2020 Mayıs ayı için
24 Nisan 2020
10:00 – 10:30
24 Nisan 2020
11:00 – 11:15
Yapılacak talep toplamalar 30 dakika, yarışmalar 15 dakika içerisinde tamamlanacaktır.

Talep toplama/ yarışmalara konu edilecek ithalat giriş noktaları ve kapasite miktarları şöyledir:

Spot Boru Gaz İthalatı Yapılabilecek Giriş NoktasıMalkoçlar
Aylık dönem için (A5) ayrılan kapasite miktarı (%30)879.000 Sm3/gün
İkinci Çeyreklik dönemden (Ç2) devreden miktar2.052.000 Sm3/gün
Toplam Aylık kapasite miktarı2.931.000 Sm3/gün

Karar No: 9292

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2020 tarihli toplantısında; Dağıtım şebekesine bağlı lisanslı/ lisanssız elektrik üreticileri tarafından geçici kabul öncesi üretilerek dağıtım şebekesine bedelsiz verilern enerji üzerinden, üreticilere dağıtım bedeli ve/veya sistem kullanım bedeli tahakkuk edilmemesine,

karar verilmiştir.

Karar No: 9294

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2020 tarihli toplantısında; Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarının 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında vize edilen sanayi sicil belgelerinin dilekçe ekinde ibrazı için tüketicilere verilmiş ya da verilecek olan 30 günlük sürenin, sanayi sicil belgesi vize süreleri 01/03/2020 tarihi itibarıyla dolan veya 30/06/2020 tarihine kadar dolacak olan sanayi işletmeleri bakımından 90 gün olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Karar No: 9295

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/04/2020 tarihli toplantısında; 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinin sekizinci alt bendi ile Doğal Gaz Piyasası Lisans Ynetmeliğinin 22 inci maddesi uyarınca, Boru Hatları ve Petrol Taşıma A.Ş.‘nin (BOTAŞ) transit doğal gaz iletimi dahil, 2020 Yılı Doğal Gaz İletim Şebekesi Yatırım Programının onaylanmasına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır:

Madde 1 – BOTAŞ‘ın 12/02/2020 tarih ve 31037 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan, 2020 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulamasına Dair 2114 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki 2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında hazırlanan 2020 yılı iletim şebekesi yatırımlarının tavanı 762.892.500 TL olarak onaylanmıştır. BOTAŞ, 2020 yılı içerisinde, proje bazında tahsis edilen yatırım projeleri tavanlarını geçemez ve programda yer almayan herhangi bir proje için harcama yapamaz. Proje ödeneleri yatırım ile ilgili olmayan amaçlar için kullanılamaz.

Madde 2 – BOTAŞ tarafından uygulanacak olan 2020 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programında yapılacak her türlü değişiklik Kurul onayına tabidir.

Madde 3 – Kurul tarafından onaylanan 2020 yılı ulusal iletim şebekesi yatırım programı gelişimi 1 Ocak – 30 Haziran, 1 Temmuz – 31 Aralık dönemlerini kapsayacak şekilde, dönem sonlarını takip eden en geç 30 (otuz) gün içinde Kuruma bildirilir.

Madde 4 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 – Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.