30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 3 Önemli Karar

ANKARA (Enerji Portalı) – Bugün yayımlanan 31085 sayılı Resmi Gazete’de Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2020 Tarihli ve 9269, 9270 ve 9271 Sayılı Kararları duyuruldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 31/03/2020 tarihli 31085 sayılı Resmi Gazete’de enerji piyasası ve elektrik fiyatları hakkında kurul kararlarını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2020 tarihinde gerçekleştirdiği 9269, 9270 ve 9271 Sayılı Kararların ayrıntıları şu şekilde:

Karar No: 9269

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2020 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 17 nci maddesi kapsamında, 1/4/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi hakkında:

1) Dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda 22,8311 kr/kWh uygulanmasına,

2) Dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda 27,9900 kr/kWh uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Karar No: 9270

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2020 tarihli toplantısında;

a) Dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve 20/1/2018 tarihli ve 30307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında tanımlanan düşük tüketimli tüketicilere 1/4/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Ek-1 ve Ek-2‘de yer alan tarife tablolarının onaylanmasına,

b) 1/4/2020 tarihinden itibaren uygulanacak tarifelere ilişkin hesaplamalarda 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 17 nci maddesinde yer alan k1 ve k2 katsayılarının Ekim-Aralık 2019 dönemi Ω4 tutarlarının toplam gerçekleşen enerji alım maliyetine oranı 21 görevli tedarik şirketinin ortalamasının üzerinde olan şirketler için 0,05 olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.

Ek-1: 1/4/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Faaliyet Bazlı Tarife Tablosu
Ek-2: 1/4/2020 tarihinden itibaren uygulanacak Nihai Tarife Tablosu

Karar No: 9271

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/03/2020 tarihli toplantısında; 2020 yılı Nisan-Aralık dönemi için tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetinin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesi kapsamında aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

karar verilmiştir.

Aylar2020 Öngörülen YEKDEM Maliyeti (TL/MWh)
Nisan121,02
Mayıs128,66
Haziran 106,82
Temmuz100,67
Ağustos105,91
Eylül90,70
Ekim92,25
Kasım88,51
Aralık90,10
Yıllık Ortalama102,74

İlgili kurul kararları için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.