30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Satışları Revize Etti

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 12/09/2020 sayılı Resmi Gazete’de yayımladığı kararı ile bir şirketin satış tarifelerini revize ettiğini duyurdu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 12/09/2020 sayılı Resmi Gazete’de 9543 sayılı kurul kararını şöyle duyurdu:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/09/2020 tarihli toplantısında; Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esasları Palen Enerji Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi‘nin ikinci tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan:

25/06/2020 tarihli ve 9410 sayılı Kurul Kararı ile değişik 02/11/2017 tarihli ve 7413 sayılı Kurul Kararı’nın aşağıdaki şekilde revize edilmesine ve söz konusu Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına, karar verilmiştir.

MADDE 1 – (1) 02/11/2017 tarihli ve 7413 sayılı Kurul Kararı’nın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

20172018201920202021
Yatırım Tavanı (TL)57.387.47129.390.46034.185.19616.543.27043.309.669

MADDE 2 – (1) 02/11/2017 tarihli ve 7413 sayılı Kurul Kararı’nın 3 ncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırlerı, 15/09/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda yer alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellemesi, Metodoloji’nin 26 ncı maddesi uyarınca yapılır.

Yıllık Tüketim Miktarı (Sm3)Sistem Kullanım Bedeli (TL/Sm3)
KADEME 10 – 100.0000,368019
KADEME 2100.001 – 1.000.0000,208761
KADEME 31.000.001 – 10.000.0000,084420
KADEME 410.000.001 – 100.000.0000,061021
KADEME 5100.000.001 – üzeri0,044108

MADDE 3 – (1) 02/11/2017 tarihli ve 7413 sayılı Kurul Kararı’nın ekinde yer alan “Parametreler Tablosu” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Karar, 15/09/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Ek: Parametreler Tablosu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.