30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2019 Faaliyet Raporu

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2019 Yılı Faaliyet Raporu”nu resmi sitesinde yayımladı.

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2019 Yılı Faaliyet Raporu”nda yer alan konu başlıkları ve bu konu başlıkları içerisinde yer alan alt konular şu şekilde belirlenmiş:

1. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

 • Kurumun Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Kurumun Yapısı (Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Başkanlık, Hizmet Birimleri)
 • Kurum Faaliyetlerinin Denetlenmesi

2. MEVZUAT GELİŞTİRİLMESİ FAALİYETLERİ

 • Elektrik Piyasası Mevzuatı (Kanun, Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları)
 • Doğal Gaz Piyasası Mevzuatı (Kanun, Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları)
 • Petrol Piyasası Mevzuatı (Kanun, Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları)
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Mevzuatı (Kanun, Yönetmelikler, Tebliğler, Kurul Kararları)
 • Diğer Mevzuat Faaliyetleri (Enerji Piyasası Bildirimleri ile İlgili Mevzuat Değişiklikleri, Diğer Değişiklikler)

3. LİSANSLAMA, SERTİFİKA VE İZİN VERME FAALİYETLERİ

 • Elektrik Piyasası Lisanslama ve İzin Faaliyetleri (Lisanslama Faaliyetleri, İthalat ve İhracat İzinleri)
 • Doğal Gaz Piyasası Lisanslama ve Sertifika Faaliyetleri (Lisans İşlemleri, Sertifika İşlemleri)
 • Petrol Piyasası Lisanslama Faaliyetleri (Akaryakıt Harici Ürün İzinlerine Dair İşlemler, Lisans Sahiplerine Yönelik Otomasyon Çalışmaları – Ulusal Marker / Akaryakıt Bayileri Otomasyon Sistemi / Petrol Depo Stok Takip Sistemi -)
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisanslama Faaliyetleri

4. FİYAT OLUŞUMU ve TARİFELENDİRME FAALİYETLERİ

 • Elektrik Piyasası Tarifeleri ( İletim Tarifesi – İletim Ek Ücreti -, Dağıtım ve Perakende Satış Tarifeleri – Dağıtım Sistemi Bağlantı Bedeli / Kesme-Bağlama Bedeli / Güvence Bedeli / Sayaç Kontrol Bedeli -, Piyasa İşletim Tarifesi, OSB Dağıtım Bedeli, EÜAŞ Toptan Satış Tarifesi, Türkiye Ortalama Elektrik Toptan Satış Fiyatı, Elektrik Piyasası ile İlgili Alınan Diğer Tarife Kurul Kararları, Lisans Bedelleri)
 • Doğal Gaz Piyasası Tarifeleri (İletim ve Sevkiyat Kontrol Tarifeleri, Bağlantı Tarifeleri, İç Tesisat Proje Onay, Kontrolörlük, Test ve İşletmeye Alma İşlemleri Bedelleri, Toptan Satış Tarifeleri, Perakende Satış Tarifeleri, Doğal Gaz Piyasası ile İlgili Alınan Diğer Tarife Kurul Kararları, Lisans Bedelleri)
 • Petrol Piyasası Tarifeleri (Lisans Bedelleri)
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Fiyatlar (Lisans Bedelleri)

5. BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE OTOMASYON FAALİYETLERİ

 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın Kurulması
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
 • Bilişim Altyapı Sistemleri ve Destek Hizmetleri 
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) 
 • Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) Entegrasyon Çalışmaları 
 • Kurum İnternet Sitesi
 • Kurumsal Kaynak Planlama (KKP) 
 • Elektronik İmza
 • Enerji Piyasası Analiz ve Raporlama Sistemi (EPARS)
 • Enerji Piyasası Veri Tabanı Yönetim Sistemi (EPVYS)
 • Diğer Kurum ve Kuruluşlar İle Veri Paylaşımı (Veri Erişim ve Paylaşım Sistemi (VEPS)) 
 • Elektronik Bildirim Sistemi (EBİS)

6. DENETİM

 • Elektrik Piyasası Denetim Faaliyetleri
 • Doğal Gaz Piyasası İnceleme ve Denetim Faaliyetleri (Doğal Gaz Dağıtım Şirketlerinin 5 Yıllık Yatırım Yükümlülükleri İncelemeleri, Doğal Gaz Piyasası Denetim Faaliyetleri)
 • Petrol Piyasası Denetim Faaliyetleri
 • Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Denetim Faaliyetleri

7. KAMULAŞTIRMA, KİRALAMA ve İRTİFAK HAKKI TESİSİ

8. HUKUK İŞLERİ

 • Dava Takip İşlemleri
 • Görüş Verme

9. TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI

 • Tüketici Bilincinin Oluşturulması ve Geliştirilmesi 
 • Tüketici Şikâyetlerinin Değerlendirilmesi (Bilgi Edinme Şikâyet Sayısı ve Kanalları, Elektrik Sektörüne Ait Şikâyetlerin Sınıflandırılması ve Gerçekleşmeler, Doğal Gaz Sektörüne Ait Şikâyetlerin Sınıflandırılması ve Gerçekleşmeler, Petrol Sektörüne Ait Şikâyetlerin Sınıflandırılması ve Gerçekleşmeler, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları(LPG) Sektörüne Ait Şikâyetlerin Sınıflandırılması ve Gerçekleşmeler)

10. BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

11. DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİLER

 • Bakanlık Kanalıyla TBMM’den Gelen Soru Önergeleri

12. DIŞ İLİŞKİLER

 • Üyesi Olunan Uluslararası Birliklerle İlişkiler
 • İkili İlişkiler
 • Avrupa Birliği Müktesebatı İle Uyum Süreci Kapsamındaki Faaliyetler
 • Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar Gereği İlişki İçerisinde Bulunulan Organizasyonlar Kapsamında Kurumun Görev Alanına Giren Alanlarda Yapılan Çalışmalar
 • Uluslararası Enerji Piyasalarındaki Gelişmelerin İzlenmesi ve Raporlanması

13. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

 • Kurum Personeli
 • Eğitim Faaliyetleri (Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri, Diğer Eğitim Faaliyetleri)

14. MALİ BİLGİLER

 • 2019 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları (Gelir Bütçesi, Gider Bütçesi)

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2019 Yılı Faaliyet Raporu” nun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.