30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü ( EPPEN )

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN), Ankara merkezli ve enerji konuları üzerine yoğunlaşan bağımsız bir düşünce platformu olarak faaliyetlerine Mayıs 2014’te başlamıştır.

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) enerji alanında faaliyette bulunan Ankara merkezli bir düşünce kuruluşudur. 

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) içinde bulunduğumuz bilgi çağında dünyada enerji alanında gerçekleştirilen ilerlemelerin takibi, bölgesel piyasalardaki gelişmelerin analizi ve yaşananların Türkiye için ne anlam ifade ettiğini ortaya koyacak stratejik çalışmaların üretimini hedeflemektedir. Bu açıdan enstitü, başta Türkiye olmak üzere bölgemiz enerji piyasaları ve dünya enerji güvenliğiyle ilgili nitelikli araştırmalarla enerji meselelerinin anlaşılmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. EPPEN tarafından sağlanan diyalog ortamı ile enerji alanında üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin tesis edilmesi öngörülmektedir. Enstitü, bu hedefler doğrultusunda faaliyet gösteren ve enerji piyasalarında üretici-tüketici, ihracatçı-ithalatçı ayırt etmeksizin çeşitli aktörler için referans noktası olmayı hedefleyen bağımsız bir platform ve Türkiye’de ‘enerji-spesifik’ ilk ve tek düşünce merkezidir. Enstitü’nün herhangi bir kuruluşla organik bağı bulunmamaktadır.

EPPEN çalışmalarında aşağıdaki araştırma konuları öncelik taşımaktadır

  1. Uluslararası petrol ve doğalgaz piyasaları odaklı araştırmalar:Başta Dünya Gaz Piyasaları olmak üzere sektördeki temel eğilimlerin incelenmesi ve çeşitli aktörler arasındaki jeokonomik etkileşimlerin analizine yönelik çalışmalar
  2. Bölgesel Gaz-Petrol Piyasaları ve Politikaları:Öncelikle Rusya, Hazar, Orta Doğu, Avrupa, Doğu Akdeniz Bölgeleri’ndeki gaz-petrol konularının ekonomik/politik ilişkiler açısından önemini ve bu konuların yönetimini ele alacak gerek sektörel piyasa analizi (iş görünümü), gerekse bölgesel enerji güvenliği-diplomasisi konulu araştırmalar.
  3. Enerjinin Jeopolitiği ve Türkiye Enerji Güvenliği:Türkiye’nin 2023 vizyonu için kendi enerji güvenliğinin sağlanması ile uluslararası enerji projeleri özelinde transit güvenliği/ enerji hub’ı olma hedeflerine yönelik çalışmalar
  4. Türkiye iç enerji piyasalarına yönelik araştırmalar:Türkiye elektrik, gaz, akaryakıt, kömür piyasalarında paydaşların öncelikleri, sektörde serbestleşme, mevzuat düzenlemeleri, birleşme-devralmalar ve Enerji Borsası dahil piyasaların ticari olarak derinleşmesi tartışmalarına yönelik çalışmalar.
  5. Enerji Sanayii ve Sektörde Yenilikler:Enerji Sanayiinde gerçekleşen yenilikler, Enerji verimliliği ile özellikle Yenilenebilir Enerji alanında yaşanan teknolojik gelişmelerin takibi ve yaygınlaşmasına yönelik analizler.

EPPEN Web Adres: www.eppen.org
EPPEN e-mail: info@eppen.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.