30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Kimlik Belgesi Uzmanları Hakkında Tebliğ Yayımlandı

ANKARA (Enerji Portalı) – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bugün Resmi Gazete’de “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ” yayımladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bugün çıkan 31357 sayılı Resmi Gazete’de “Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ” yayımladı. Tebliğde şu başlıklar yer alıyor:

 • Amaç ve kapsam
 • Dayanak
 • Tanımlar
 • EKB uzmanı eğiticileri ve EKB uzmanları
 • Eğitim programına ilişkin esaslar ve kapsam
 • Sınav ve değerlendirme
 • EKB uzmanı eğiticileri, EKB uzmanları ve eğitici kuruluşların yetki geçerlilik süresi
 • Eğitim ve sınav ücretleri
 • Enerji kimlik belgesi uzmanlarının ve enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşların denetimi
 • Eğitici kuruluşların denetimi
 • Komisyon teşkili ve çalışması
 • Yürürlükten kaldırılan tebliğ
 • Eğitici kuruluşların yetkileri
 • Yürürlük
 • Yürütme

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği kapsamında; enerji kimlik belgesi düzenleyen uzmanlara ve eğiticilere verilecek olan eğitimler ile bunların denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci ve 107 nci maddeleri ile Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 26/A maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tebliğin tamamını indirmek için tıklayınız.

Ekler için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.