30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi;

“5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bir belgedir.

Kısaca; Enerji Kimlik Belgesi düzenleme işlemi; özelde bina kullanıcıların genelde tüm Türkiye’nin enerjiyi daha fazla verimli kullanarak enerji giderlerini azaltmak için yapılan bir işlemdir. Bu belge ile enerji verimli binalar tasarlanarak Türkiye’nin enerji maliyetlerini azaltılması ve böylece ekonomiye katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi düzenleme çalışmalarında binaların enerji performansı belirlenir. Bir binanın enerji performansı şu çalışmalar yapılarak belirlenir:

 1. Binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi,
 2. Ele alınan binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketimine göre CO2 salımının hesaplanması,
 3. Ele alınan binanın m2 başına düşen yıllık enerji tüketimi ve CO2 salım miktarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu “Referans Bina” değerleri ile kıyaslanması
 4. Kıyaslama sonucuna göre binanın A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmesi.
enerji kimlik belgesi ekb

Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek için gerekli olan evraklar şunlardır;

Yeni Binalarda:

 • Mimari Proje,
 • Elektrik Projesi,
 • Mekanik Proje,
 • Isı Yalıtım Raporu
 • Yapı Ruhsatı

Mevcut Binalarda:

 • Mimari Proje,
 • Yapı Ruhsatı
 • İskan ruhsatı ve yapı hakkında edinilen bilgileri içeren rapor 

Enerji Kimlik Belgesi uzmanları binanın projeleri üzerinden binayı inceler,  binada kullanılan malzemeler üzerinden bina verileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu BEP TR-2 programına aktarır. BEP TR-2’de yapılan hesaplamalar sonucunda binanın Enerji Kimlik Belgesi sınıfı belirlenmiş olur.

Her Binaya Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmek Zorunda Mıdır?

 • İnşaat alanı 50 metrekarenin altında kalan yapılar,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve bağlı kuruluşları,
 • Kullanım süresi iki yıldan az olarak planlanmış yapılar,
 • Belediye sınırları dışında yer alan ve 1000 metrekarenin altında kalan yapılar,
 • Sanayi alanında üretim faaliyeti gösteren yapılar,
 • Atölye, sera ve herhangi bir ısıtmaya ihtiyaç duymayan depo, ardiye, ağıl, ahır gibi yapıların dışında kalan

her binanın Enerji Kimlik Belgesi olmak zorundadır.

Binanın Enerji Kimlik Belgesi Olmazsa Ne Olur?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 3194 Sayılı İmar Kanun, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre Enerji Kimlik Belgesi Düzenleme çalışmaları yürütülür.

Yukarıdaki mevzuatlara göre; 2011 yılından sonra yapılan her binanın (Yeni Binaların) Enerji Kimlik Belgesi olmak zorunda. Bununla birlikte, yapılacak binalar Enerji Kimlik Belgesi’nde en az C sınıfı olacak şekilde tasarlanmak zorunda. Aksi takdirde belediyeler yapının kullanıma açılmasına izin vermemektedir.

Diğer yandan, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle 2011 tarihinden önce yapılan binaların (Mevcut Binaların) da Enerji Kimlik Belgesi olma zorunluluğu bulunmaktadır.

1 Ocak 2020 tarihinden sonra; Enerji Kimlik Belgesi olmayan bir bina kullanım izni alamaz, kiralanamaz ve satılamaz olacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi Hakkında Diğer Bilinmesi Gerekenler

Enerji Kimlik Belgesi, mutlaka yetkili kişilerden alınmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlen eğitimlere katılarak başarı gösteren EKB Uzmanları, EVD Firmaları ve SMM Firmaları belge düzenlemeye yetkili olan kişilerdir.

Enerji Kimlik Belgesi binadan sorumlu olan kişi tarafından herkes tarafından görülecek bir yere asılmalıdır.

Enerji Kimlik Belgesi yapıldığı tarihten itibaren 10 yıl geçerlidir. Fakat sınıfı değiştirebilecek enerji verimliliği iyileşmeleri yapılırsa Enerji Kimlik Belgesi tekrar çıkarılmalıdır.

Düzenlenen Enerji Kimlik Belgesi’ne bakanlık tarafından bir seri numarası tanımlanmaktadır. Seri numarası ile https://beptr.csb.gov.tr/bep-web/#/queryEkb adresinden sorgulama yapılabilir.

Ayrıca yapıda ikamet eden bina sakinleri “e-devlete” giriş yaparak Enerji Kimlik Belgesi sorgulama işlemi yapabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.