30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.
Reklamı kapat

9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Yarın Başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Berat ALBAYRAK’ın himayelerinde, teşrif etmeleri halinde davetli yerli ve yabancı Sayın Bakanların ve kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey yetkililerinin katılımları ile Forum ve Fuar açılışları yatırn yapılacak ve protokol davetlileri tarafından fuar alanındaki standlar ziyaret edilecektir.

Dünya’da ve Türkiye’de Enerjinin Geleceği

Yurtiçinden ve yurt dışından davet edilecek çağrılı konuşmacılar tarafından enerji kaynaklarının ve enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik uygulamalar ve teknolojiler konularında ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler ve gelecek öngörüleri ile ilgili en güncel bilgiler paylaşılacaktır.

Forum Oturum Konuları

Forum kısmındaki tüm oturumlar Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşılması noktasında yapılacak çalışmalar kapsamında gerçekleştirilecektir.

Fuar Tanıtım Videosu için Lütfen Tıklayınız

• Enerji Verimliliğini Planlıyoruz, Doğayı Yeniliyoruz/Yenilikçi Enerji Verimliliği Finansman Mekanizmaları

Kamu ve özel sektördeki enerji verimliliği çalışmalarının, projelerinin ve yatırımlarının finansmanı için mevcut imkanlar, mekanizmalar, sorunlar ve darboğazlar değerlendirilerek tartışılacak ve ilave model/mekanizma önerilerini de içeren çözüm önerileri ortaya konulacaktır. Beyaz sertifikalar, talep tarafı yönetimi, enerji performans sözleşmeleri, enerji verimliliği yarışmaları, enerji kaynağı olarak enerji verimliliği, enerji verimliliği güç santralleri tartışılacak konulardan bazılarıdır.

• Verimli Sanayi Karlı Üretim

Enerji verimli ürün ve teknolojilerin yurtiçinde imalatı imkanları, verimsiz ürünlerin dönüşümü, üretimde sürdürülebilirlik ve verimlilik için döngüsel ekonomi uygulamaları, performans garantili proje uygulamaları, sanayide dijital dönüşüm, endüstri 4.0 konuları tartışılacak ve öneriler ortaya konulacaktır.

•Yerleşmelerde Enerji Verimliliği, Konforlu ve Ekonomik Yaşam

Ticari ve hizmet binaları başta olmak üzere, binaların enerji performansını artırmak amacıyla proje, tasarım, inşaa ve işletme aşamalarında alınması gerekli tedbirler, çevre dostu, sürdürülebilir ve pasif binalar, iyi uygulama örnekleri, otomasyon, enerji izleme, kentsel dönüşüm projelerinde enerji verimliliği, ısı pompaları, mikrokojenerasyon, yenilenebilir uygulamalar, binalarda enerji performansı için asgari gereksinimler değerlendirilerek tartışılacak ve öneriler ortaya konulacaktır.

• Verimli Enerji Güçlü Türkiye

İletim ve dağıtım şebekelerinde enerji verimliliği, akıllı sayaçlar, akıllı şebekeler ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere enerji konularında öneriler ortaya konulacaktır.

• Verimli Tarım Bereketli Ürün

Tarımsal üretimde enerji verimli sulama yöntemleri, tarım ve hayvansal atıkların enerji üretiminde kullanımı, tarım makine ekipmanlarında enerji verimliliği, tarımsal ve hayvansal üretimde enerji verimli ısıtma ve soğutma sistemleri ve yenilenebilir enerji, biyoyakıtlara dair değerlendirmeler yapılacak ve öneriler ortaya konulacaktır.

• Verimli ve Akıllı Ulaşım ile Hayatı Yenile

Akıllı ulaşım politikaları, sistemleri ve teknolojileri, hibrit, elektrikli ve enerji verimli araçlar, raylı sistemlerde enerji verimliliği, araç yakıtı olarak doğalgaz, otonom araçlar, alternatif yakıtlar, bisikletli ulaşım konularına değinilecektir.

• Enerji Verimli Tekil ve Bölgesel Isıtma ve Soğutma Çözümleri

Isı Piyasası ve Arzı Kanunu, enerji depolama, toplu konutlarda bölgesel ısıtma ve soğutma, jeotermal, sanayi ve enerji üretiminden kaynaklı atık ısı potansiyelleri ve kullanım imkanları, ısı talebi projeksiyonları ve finans modelleri tartışılacaktır.

• Verimli Kojenerasyon/Yerinde Üret Yerinde Tüket

Yenilenebilir enerjili kojenerasyon sistemleri, kentsek ve endüstriyel atıklarla biyogaz kojenerasyonu, tarımsal, ormansal ve hayvansal atıklarla kojenerasyon sistemleri, trijenerasyon uygulamaları, yerleşke tipi yapılarda kojen/trijen uygulamaları hakkında değerlendirmeler ve önerilerde bulunulacaktır.

• Enerji Yönet Kazan Kazandır

Enerji yönetimi neden gerekli, enerji yönetimi standardı (ISO 50001), enerji yönetiminde PÜKO çevrimi gibi konulara değinilerek enerji yönetimi detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

• Enerji Verimliliğini Planlıyoruz, Doğayı Yeniliyoruz/Sektörel Çalışmalar

Bakanlığımız tarafından sektörün gelişimine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında paydaşlarımıza bilgi verilecektir. Kamu binaları etüt raporları, VAP destekleri, sektör kıyaslama (benchmarking) çalışmaları, enerjide verimlilik-etkinlik ve etkililik, enerji verimliliği iletişim strateji planı, enerji verimliliği gelişim raporu, enerji verimliliği danışmanlık şirketleri ve endüstriyel işletmelere yönelik yapılan anket çalışması sonuçları, LED’s GO, sürdürülebilir yeşil bina Cezeri Lisesi örneği bilgilendirilmesi yapılacak çalışmalardan bazılarıdır.

Ödül Törenleri

2017 yılında sanayi kuruluşları arasında düzenlenen “Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışmasında (SENVER-18) dereceye giren proje sahibi endüstriyel işletmelere; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü veri tabanında kayıtlı işletmelerden enerji yoğunluğunun düşürülmesinde en başarılı endüstriyel işletmelere; 2017 yılında ilköğretim, orta öğretim ve lise öğrencileri arasında düzenlenen resim, öykü ve proje yarışmasında dereceye girenlere ödülleri üst düzey devlet yetkilileri tarafından verilecektir.

Resepsiyon & Gala Yemeği

Düzenlenecek resepsiyon ve gala yemeği etkinlikleri ile sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi ve enerji verimliliği konusunda oluşturulmaya çalışılan ağın güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir