30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği Yayımlandı

ANKARA (Enerji Portalı) – Bugünün Resmi Gazete’sinde 3584 sayılı karar ile Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği yayımlandı.

Bugün çıkan 31411 sayılı Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı 3584 sayılı karar ile Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği yayımlandı. Karar ise şu şekilde:

Ekli “Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği’nin amaç, kapsam ve dayanağı şu şekilde:

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünler için bir çerçeve oluşturarak, bu ürünlerin etiketlenmesi ve enerji verimliliğine, kullanım sırasında enerji ve diğer kaynakların tüketimine ilişkin standart ürün bilgilerinin ve bu ürünlere ilişkin tamamlayıcı bilgilerin sağlanması yoluyla, müşterilerin enerji tüketimini azaltması için daha verimli ürünler seçmelerini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerji ile ilgili ürünlere ilişkin tedarikçi, satıcı ve yetkili kuruluşların yükümlülükleri, ürünlerin piyasa gözetimi, denetimi ve kontrolü, risk teşkil eden ürünlere ulusal düzeyde müdahale etme usulü, koruma önlemleri usulü, etiketlerin uygulamaya konulması ve yeniden sınıflandırılması ile uyumlaştırma standartlarına ilişkin diğer iş ve işlemleri kapsar.

(2) Üçüncü bir ülkeden ithal edilmediği sürece ikinci el ürünler, insan veya eşya taşımaya yönelik vasıtalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği’nin tamamını indirmek için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.