İSTANBUL (Enerji Portalı) – Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi (International Congress of Energy, Economy and Security-ENSCON), 10-11 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi.

Enerji, Ekonomi ve Güvenlik Kongresi (International Congress of Energy, Economy and Security-ENSCON), 10-11 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmaları İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ve Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan tarafından yapıldı.

“Enerji, ülkelerin ekonomik gelişmelerini sürdürebilmesi ve çağdaş yaşam standartlarını sağlayabilmesi için vazgeçilmez bir kaynak.”

Enerjinin, ülkelerin ekonomik gelişmelerini sürdürebilmesi ve çağdaş yaşam standartlarını sağlayabilmesi için vazgeçilmez bir kaynak olduğuna dikkat çeken Kuralay, ülkelerin uluslararası rekabet gücünü de belirlediğini ifade etti. Kuralay, Türkiye’nin enerji ve doğal kaynaklarda dışa bağımlılığının azaltılması, arz güvenliğinin sağlanması, öngörülebilir piyasa yapısının oluşması ve enerjisini milli ve yerli teknolojiler ile üretmek için çalıştığını belirtti.

Kuralay, Milli Enerji ve Maden Politikası’nın güçlü ekonomi ve ulusal güvenlik açısından son derece önemli olduğunu dile getirerek:

“Türkiye, bölgesindeki birçok projede yer alarak hem arz güvenliğini oluşturuyor hem de enerji ihtiyacını karşılıyor. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) projesi ile öncelikle kendisinin, daha sonra ise genel olarak Avrupa kıtasının enerji arz güvenliğinin sağlanması bakımından kritik bir misyon üstlendi ve coğrafi konumu ile enerji üssü olduğunu gösterdi.

 Türkiye, enerji ithalatını azaltmak için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihaleleri ile de oldukça önemli kazanımlar elde etti.

Türk Akımı, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve yerli kömür yatırım süreçlerinde kaydedilen ilerlemeler ile enerji politikalarını başarıyla uyguladı.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Kongrede yer alan bildiriler kitap ve bilimsel makale olarak basılacak…

Türkiye’den ve pek çok ülkeden değerli akademisyenlerin, uzmanların, iş adamlarının ve bürokratların katıldığı kongrede, teorik ve uygulamayı esas alan projeler ve bildiriler sunuldu. Kongre bildirilerinin kitap ve bilimsel makale formatında ilgililerin istifadesine sunulacağı bildirildi.