30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“Enerji Dönüşümünde Yerli Doğal Gazın Rolü” İçin Öneriler

İSTANBUL (Enerji Portalı) – SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi tarafından hazırlanan “Enerji Dönüşümünde Yerli Doğal Gazın Rolü” adlı rapor için öneriler haberimizde yer alıyor.

Maliyeti hızla düşmeye devam eden yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyon sayesinde, Türkiye de son yıllarda tüm dünyada yaşanan enerji dönüşümünün bir parçası olmaya başladı. Bu gelişmelerin yanı sıra Türkiye, bir yandan cari açık sorununun ana nedenlerinden biri olan enerji ithalat faturasını azaltmak ve enerji bağımsızlığını artırabilmek açısından yerli fosil kaynaklarının araştırılmasına eğiliyor.

Bu çalışmaların sonucunu ise Karadeniz’de eriştiği doğal gaz kaynaklarıyla almaya başladı. İlgili kaynakların bulunması ve yakın tarihte kullanılabilmesi için son tüketiciye ulaştırılması, Türkiye’nin enerji dönüşümü hedeflerine varılmasında ve düşük karbonlu bir ekonomiye geçişte önem arz edecek. Öte yandan Türkiye bu gelişmeler ışığında sosyal, ekonomik ve jeopolitik açıdan birçok fırsatı da yakalayabilecek.

Bu fırsatları hayata geçirmek ve dönüşümün faydalarından yararlanabilmek için sektörler arası entegreli bir planlama yapılması önem arz ediyor. Bununla birlikte Türkiye’nin sahip olduğu diğer kaynakları da göz önünde bulunduracak düşük maliyetli, güvenli ve temiz bir enerji sektörüne geçiş için uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesi de eşit derecede önemli.

Bahsedilen bu adımlara destek olması açısından, SHURA’nın hazırlamış olduğu raporda ön plana çıkan öneriler aşağıda yer alıyor:

• Yerli doğal gaz kaynaklarının en verimli ve düşük maliyetli kullanımı için Türkiye’nin mevcut enerji ve iklim stratejileriyle ilişkili bir yol haritasının geliştirilmesi, bu yönde sosyal ve ekonomik etkilerin araştırılması
• Elektrik üretim sektöründe yerli doğal gaz kaynaklarının kullanımının düşük karbonlu bir sisteme geçişte yenilenebilir enerjinin şebeke entegrasyonu için gerekli olan esnekliği sağlayacak şekilde planlanması ile bunun fayda ve maliyetlerinin depolama gibi diğer esneklik çözümü sunan alternatiflerle karşılaştırılması
• Isıtma başta olmak üzere enerjiyi son tüketen sektörlerde, yerli ve ucuz doğal gaz kaynaklarının uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi için enerji verimliliği, yenilenebilir ısı ve yeşil hidrojen ile doğal gazın yarattığı fırsatların anlaşılması; maliyet ve faydaları karşılaştıran bir planlamanın hazırlanması.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi‘nin hazırlamış olduğu rapora aşağıdaki bağıntıdan ulaşabilirsiniz:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.