30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli Başladı!

IĞDIR (Enerji Portalı) –  TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından düzenlenen çalıştay ve panelde ilgili paydaşların katılımıyla enerji depolama teknolojileri bütün boyutlarıyla ele alınacak.

TÜBA Asli Üyesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Dinçer’in yürütücülüğünü yaptığı TÜBA Enerji Çalışma Grubu tarafından Iğdır Üniversitesi’nde düzenleniyor.

“Kamu ve özel sektör yatırımları ve destekler sayesinde enerji depolama teknolojilerinde çok yönlü bir ilerleme amaçlanıyor.”

Çalıştayda toplam dört oturumun düzenleneceğini söyleyen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker konu hakkında şu şekilde konuştu:

“Türkiye’de güç üretimi ve ısıtma sistemlerinde birincil enerji kaynağı olarak yaygın kullanılan petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar yurt dışından ithal ediliyor. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması amacıyla güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklı güç üretim ve ısıtma sistemlerinin evsel ve endüstriyel kullanımda yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz. Ancak yaşanan en büyük engellerden birinin kaynak süreksizliği ve değişkenliği olduğunu görüyoruz. Bunu çözebilecek enerji depolama teknolojileri; enerji arz-talep dengesinin ve yenilenebilir enerji sistemlerinin sürekliliğinin temini açısından anahtar bir rol oynuyor.

Ülkemizde özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımı ve elektrikli araç teknolojisi konusunda yapılan kamu ve özel sektör yatırımları ve destekler sayesinde enerji depolama teknolojilerinde çok yönlü bir ilerleme amaçlanıyor. Bu çerçevede 4-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Iğdır Üniversitesi’nde, Asli Üyemiz ve Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hakkı Alma’nın desteğiyle düzenlenenen ‘Enerji Depolama Teknolojileri Paneli ve Çalıştayı’ ülkemizde enerji depolama teknolojileri alanında uzman akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin bir araya geldiği çok katılımlı, bilimsel sunum ve panel tartışmalarının yapılacağı bir platform oluşturdu.”

“Biliyorum ki çalıştay sonunda açıklanacak rapor, akıllarda yer alan sorulara cevap olacaktır.”

Çalıştay kapsamında ülkemizde enerji depolama teknolojileri alanındaki araştırma, geliştirme faaliyetlerinin hem akademik hem de endüstriyel boyutta ele alınmasının planlandığını ifade eden Prof. Şeker sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizdeki teknolojik altyapının ve yeni eğilimlerin belirlenmesi, öngörülerin paylaşılması, stratejik önceliklerin oluşturulması bilimsel ve teknolojik yol haritasının çıkarılması ve de sonuç raporu yazılması hedefleniyor. Bu çalıştay ışığında önemli ve de stratejik bir alan olan enerji depolama hakkında ülkemizin öncelikleri belirlenerek ne tür çalışmaların ortaya koyulması gerektiğine dair yol haritaları oluşturulacak. Sonuç itibarıyla hedeflenen; ülkemizde bu önemli alanda ihtiyaç duyulan insan kaynağını oluşturacak mekanizmaların kurulmasına katkı sağlamak, altyapının gelişiminde rol oynayacak düzenlemeleri belirlemek olacak.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüm bu çalışmaları yürüten TÜBA-Enerji Çalışma Grubu’na ve Grubun Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Dinçer’e de özellikle teşekkür etmek isterim. Uzun süredir üzerinde çalıştıkları bu ve benzeri çalıştaylar bilimsel ve teknolojik anlamda dünyada süregiden büyük yarışta ülkemizin önemli aşamalar kat etmesi adına oldukça yol göstericidir. Biliyorum ki çalıştay sonunda açıklanacak rapor, akıllarda yer alan sorulara cevap olacaktır.”

TÜBA Enerji Depolama Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli

Dolu dolu bir etkinlik olacak…

Programın ilk günü gerçekleştirilen çalıştayda toplam dört oturum düzenlenecek. İlk oturumun başkanlığını TÜBA Asli Üyesi Rektörü Prof. Dr. M. Hakkı Alma üstlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Genel Müdürü Yardımcısı Ramazan Usta “Yenilenebilir Enerji Görünümü, Yeni Trendler ve Depolama Sistemleri”, TEMSAN Genel Müdürü İbrahim Toprak “Pompaj HES Ekipmanlarının Yerlileştirilmesi Çalışmaları”, “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği için Enerji Depolama” hakkında ise Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halime Paksoy konuşacak.

II. Oturum’un başkanlığını TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi ve Avusturya Johannes Kepler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Serdar Sarıçiftçi yürütecek. Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği Başkanı Berkan Bayram “Ulaştırmada Enerji Depolama Teknolojileri”, Mutlu Akü Yeni Teknolojiler ve Laboratuvarlar Müdürü Doç. Dr. Muhsin Mazman “Yeni Batarya Teknolojileri ve Endüstriyel Gelişmeler”, TÜBİTAK-MAM ve DMA Oto’dan Halil Hamut ise “Türkiye’nin Bataryalı Araç Programı ve Gelişmeler” üzerine sunum yapacak.

Öğleden sonra gerçekleşecek III. Oturum’un başkanlığını TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Ali Sarı yapacak. Prof. Dr. İbrahim Dinçer “Enerji Depolama Teknolojileri ve Araştırma Boyutları”, Prof. Dr. N. Serdar Sarıçiftçi “Kimyasal Enerji Depolama ve CO2 Geri Dönüşümü”, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necdet Altuntop “Buzda Enerji Depolama Teknolojileri: Ticari bir Türkiye Uygulaması”, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Yumrutaş ise “Konut ve Endüstriyel Sektörlerde Isıl Enerji Depolama İmkânları” üzerine konuşacak.

Son oturumun başkanlık görevini yine TÜBA Enerji Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Arif Hepbaşlı üstlenecek. Siemens-Gamesa Renewables Uzmanı Mehmet Göksel Güngör “Elektrik ve Isıl Enerji Depolama Teknolojileri”, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Midilli “Hidrojen Depolama Çalışmaları ve Yeni Boyutlar”, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Sarı “Türkiye’de Doğal Gaz Depolama Çalışmaları”, Prof. Dr. M. Hakkı Alma “Yeraltında Gaz Depolama Metodları”, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Kaygusuz “Enerji Depolama ve Isı Pompaları Yardımıyla Konutların Isıtılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Akif Ezan ise “Faz Değişim Malzemelerinin Geliştirilmesi ve Modellenmesi” başlıkları altında konuşacak.

Oturumların ardından ilk günün değerlendirme ve kapanış konuşmaları yapılacak. Programın ikinci günü düzenlenecek olan “Türkiye’nin Enerji Depolama Teknolojileri Kabiliyetleri, Potansiyelleri ve Yapılması Gerekenler” adlı panelde Prof. Dr. Adnan Midilli, İbrahim Toprak, Ramazan Usta, Berkan Bayram, Doç. Dr. Muhsin Mazman, Prof. Dr. Necdet Altuntop, Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Prof. Dr. N. Serdar Sarıçiftçi yer alacak.

Programın sonunda katılımcılar için sosyal program düzenlenecek.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.