30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Enerji Bakanlığı Taşeron İşçilerin Kadroya Geçebilmeleri için Sınav Tarihlerini Yayınladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dahilinde taşeron işçi statüsünde çalışmakta olup yapılan düzenleme ile kadro başvurusunda bulunan taşeron işçilerin girecekleri kadro sınavına istinaden duyuru yayımladı. Enerji Bakanlığının duyurusunda taşeron işçilerin sınav tarihleri ve yerlerine dair bilgiler verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Resmi sitede yayınlanan duyuru aşağıdaki şekildedir.

BAKANLIĞIMIZ BÜNYESİNDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMI SÖZLEŞMELERİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAKTA OLANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ SINAVI

Sınav Tarihleri : 09, 12, 13 Mart 2018

Sınav Yeri : ETKB Merkez Binası 1. Kat A Blok Personel Dairesi Başkanlığı

Sınav Usulü: Sözlü olarak iki oturumda yapılacak olan sınavın ilk oturumları, her bir gün için  09:30’da; ikinci oturumları 09 Mart 2018 Cuma günü 14:30’da, 12 Mart 2018 Pazartesi ve 13 Mart 2018 Salı günleri ise 14:00’te başlayacaktır.
Bakanlığımız Tespit Komisyonunca başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adaylar sözlü sınava, ekli listelerde gösterilen gün ve oturumlarda, listelerdeki sıra numarasına göre T.C. kimlik numarasını ihtiva eden belge ibraz etmek suretiyle alınacaklardır.
Sınav Sonuçlarının İlanı ve İtiraz: Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Bakanlığımız internet adresinde ilan edilecektir. İlan tebligat yerine geçecek olup ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 4 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle, yazılı olarak Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına itirazda bulunabilir. Sınav Kuruluna intikal ettirilecek itirazlar, Sınav Kurulunca 5 işgünü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak olup sonuç ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilecektir.

İlanen duyurulur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.