Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Delta Uluslararası Petrol İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd.’nin Kocaeli ve Sakarya il sınırları içerisinde sahip olduğu petrol arama ruhsatını gerekçeli karara istinaden uzattı.

Resmi Gazetede Yayınlanan ilan aşağıdaki şekildedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Delta Uluslararası Petrol İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd.’nin Kocaeli ve Sakarya il sınırları içerisinde sahip olduğu AR/DPS/5069 hak sıra no.lu petrol arama ruhsatının süresinin, ruhsat sahasında yapılan doğalgaz keşfine istinaden 07.01.2018 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6’ncı maddesinin sekizinci fıkrası gereğince 2 yıl süreyle uzatılması için müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.