Gelişen Teknoloji ve Sanayileşmeyle birlikte artan enerji ihtiyacı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızla artmaktadır. Gelişen ve farklılaşan enerji çeşitliliği yalnız fosil enerjisinin değil yenilenebilir enerji kaynaklarının da hızla farklılaşmasıyla gelişmektedir. Enerjiportalı olarak Türkiye enerji kaynaklarının tüm dünyaya tanıtılması ve yabancı yatırımcıların Türkiye’nin potansiyelini görebilmeleri için www.energyofturkey.com sitemizi yayına geçirdik.

Özellikle enerji alanında hükümetimizin olumlu adımları hızla gelişen yenilenebilir enerji kaynaklarının doğru şekilde yönlendirilmesi yerli yatırımcıları olduğu kadar yabancı yatırımcıları da Türkiye’ye çekmektedir. Türkiye’nin en büyük cari açığını oluşturan Enerji sektörü aynı zamanda cari açığı tersine çevirme konusunda da en büyük potansiyele sahiptir. Bu doğrultuda YEKA ihaleleri ve Yenilenebilir enerji sektörünün her bir argümanının kendi içinde yapılan çalışmaları her geçen gün Türkiye’yi Enerji Köprüsü olma potansiyeline yaklaştırmaktadır.

Türkiye’deki Enerji yatırımlarının yurt dışında sesi olmak adına hizmet vermeye başladığımız EnergyofTurkey sitemizde başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere Enerji sektörünün tüm haberleri yayınlanmaktadır. Bu haberlerin Yabancı yatırımcılara ulaştırıp yatırımların Türkiye’ye çevrilmesi en önemli önceliğimizdir.

Yatırım maliyetleri ve geri dönüş süresi bakımından Güneş Enerjisi Büyük ve Küçük tüm yatırımcıların, yatırımlarının karşılıklarını net olarak alabildikleri bir sektördür. Energofturkey’de yatırımcı ve sektör firmalarının B2B ortak paydaşı olmak için hazırlanmış altyapısıyla hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

Peki Energyofturkey Neler Yapar?
  • Türkiye ve Türkiye’nin enerji politikaları çerçevesinde hareket ettiği ülkelerdeki Enerji haberleri yayınlanır.
  • Etkinlik Takvimi (Türkiye’de Enerji sektörüyle ilgili fuar, Zirve, Konferans ve hatta eğitimler tek bir takvim altına toplanarak yine yabancı yatırımcıların bu faaliyetlerde bulunmaları için güncel takvim yayınlanır.)
  • İlanlar (GES sektörünün tüm paydaşlarının kendi konularıyla ilgili ilanları ücretsiz olarak yayınlanır ve B2B olarak firmaların birbirlerinden hizmet almaları sağlanır.)
  • Çözüm ortağı olduğumuz firmaların seslerini yurtdışındaki potansiyel müşterilerine duyurmak için özel haberleri servis edilir.
  • Sürekli yada dönemsel reklam çalışmaları ile Çözüm Ortaklarımızın Marka bilinirliği çalışmaları gerçekleştirilir.
  • E-Bülten ve Mailling çalışmaları ile hedef odaklı Firma yada ürünler için tanıtım faaliyetleri yapılır.

www.energyofturkey.com