30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


EMO Enerji Verimliliği Günleri Konferansı’nın 5. Düzeliyor!

İZMİR (Enerji Portalı) – Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından Yaşar Üniversitesi`nin desteğiyle düzenlenen Enerji Verimliği Günleri etkinliğinin beşincisi 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından Yaşar Üniversitesi`nin desteğiyle düzenlenen Enerji Verimliği Günleri etkinliğinin beşincisi 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

EMO İzmir Şubesi, web sayfasında etkinlik ile ilgili katılımcıları şöyle bildirimde bulunuyor:

“Dünyada yıllık nüfus artışından daha fazla enerji talebi artışı yaşanmaktadır. Ülkemiz de gittikçe artan bir enerji talebiyle karşı karşıya olup, nüfus artışıyla birlikte enerji kullanımı; sanayi, ulaşım ve binalarda hızla artmaktadır. Sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu fosil yakıtların hızla tükenmesi, enerjinin verimli kullanımını daha da önemli hale getirmektedir.

Son yıllarda Türkiye enerji gereksiniminin yerli kaynaklardan sadece % 25‘ i temin etmekte olup kullandığımız enerjinin % 75‘i dışa bağımlıdır. Elektrik üretimindeki dışa bağımlılığımız ise %50‘ler seviyesindedir. Ülkemizin enerji ithalatı toplam ithalatımızın %23`ünü oluşturarak ithalattaki en önemli kalemlerimizden biridir.

Dünyada en önemli enerji kaynağı olan petrol ve kömür gibi fosil yakıtların hızla tükenmesi, var olan kaynaklarının daha verimli kullanımı için enerji verimliliği çalışmalarını çok önemli kılmaktadır. Bununla birlikte, enerji verimliliğinin ürün ve hizmet üretiminde, istihdama, ekonomiye ve sosyal hayata katkısı da büyüktür.

Bu açıdan bakıldığında enerji verimliliği; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, daha az fosil yakıt kullanımı, daha küçük karbon ayak izi ve daha az sera gazı emisyonu demektir. Mevcut tesislerde enerji verimliliğinin artırılması, yeni kurulacak sistemlerde enerji verimli teknoloji ve ekipman kullanımı ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi, ülkemiz ekonomisinin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Ayrıca, sanayileşme ve denetimsizlik yüzünden halkın yaşamını tehdit eden çevre kirliliğinin engellenmesinde gerek iklim değişikliği ve gerekse küresel ısınma ile etkin bir mücadele edilmesinde enerji verimliliği uygulamaların geliştirilmesi, dünyanın korunması için önemli bir adımdır.

Ülkemizde de 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler yürürlüğe girmiştir. Enerji maliyetlerinin büyüklüğü, büyük oranda dışa bağımlı olan enerji ihtiyacımız nedeniyle enerjinin verimli, doğru, etkin kullanımı ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda temiz ve yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı da büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede Şubemiz tarafından enerjinin verimli kullanılması ve yenilenebilir enerjiye yönelik uygulamalar hakkında gelişmelerin izlenmesi, ülkemizin bu alanlardaki hedefleri ve politikasının değerlendirilmesi, meslek alanımızdaki gelişmelerin incelenmesi ve kamuoyu oluşturulması amacıyla 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde Yaşar Üniversitesi Konferans Salonu`nda “Enerji Verimliliği Günleri Etkinliği”nin beşincisi gerçekleştirilecektir.

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında hizmet üreten, uygulayan, denetleyen, tüm kişi, kurum ve kuruluşların etkinliğimize katılmalarını bekliyor, katkı ve önerilerini sunmaya davet ediyoruz.”

Konferans kapsamında irdelenecek olan konular ise şöyle:

 • Binalarda Enerji Verimliliği Uygulamaları
 • Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları
 • Ulaşımda Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Elektrikli Araçlar
 • Aydınlatmada Enerji Verimliliği
 • Eko Tasarım
 • Enerji Verimliliğinde Destekler
 • Enerji Yönetimi ve Uygulama Prensipleri
 • Enerji Verimliliği Yasası ve Uygulamaları
 • Akıllı Şebekeler
 • Enerji Depolama Sistemleri
 • Geleceğin Enerji Etkin Yapıları
 • Yeşil Binalar
 • Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtımda Enerji Verimliliği
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Mevzuat
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarında Seçim Kriterleri
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımında Destekler
 • Güneş Enerji Santrali Uygulamaları
 • Rüzgar Enerji Santrali Uygulamaları
 • Biyokütle-Biyogaz Enerji Santrali Uygulamaları
 • Jeotermal Enerji Santrali Uygulamaları

Konferansta ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın GIZ ile birlikte yürütmekte olduğu “Türkiye’deki Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesi kapsamında yapılmış olan aktivitelerin Bülent Çindil tarafından sunumunu da gerçekleştirilecek.

Etkinliğe kayıt olmak için: http://goo.gl/forms/LFT6Ltmo83FC60JF2

Etkinlik ile ilgili bilgi almak için: emo@emo.org.tr / 0312 425 32 72

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.