30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik ve Enerji Alanında Lisans Verilenler Belirlendi

ANKARA (Enerji Portalı) – 31482 sayılı Resmi Gazete’de EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen ve lisansı sona erdirilen tüzel kişileri açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 31482 sayılı Resmi Gazete’de şu duyuru açıklandı:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01.04.2021, 08.04.2021, 15.04.2021, 22.04.2021 ve 29.04.2021 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen, lisansı sona erdirilen ve lisansı iptal edilen tüzel kişiler:

1 – 5

1. 01.04.2021 tarihli ve 10126-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü’ne “Girlevik-2 Mercan HES” üretim tesisi için, 29/03/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

2. 08.04.2021 tarihli ve 10127-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Akyurt Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “As Koç Kırşehir BES” projesi için, 02/06/2050 tarihine kadar geçerli olacak, 29 (yirmidokuz) yıl, 1 (bir) ay, 26 (yirmialtı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

3. 08.04.2021 tarihli ve 10127-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Barutçuoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne “Barutçuoğlu Biyokütle Enerji Santrali” projesi için, 11/09/2031 tarihine kadar geçerli olacak, 28 (yirmisekiz) yıl, 7 (yedi) ay, 3 (üç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

4. 08.04.2021 tarihli ve 10127-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Trakya Cam Sanayii A.Ş.’ye “Trakya Yenişehir Cam Sanayii Kojenerasyon Santrali” için verilen ve 08/03/2061 tarihine kadar geçerli olan 25/06/2020 tarihli ve EÜ/9405-2/04543 numaralı üretim lisansı Kurul Karar tarihi itibariyle sona erdirilerek, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye “Trakya Yenişehir Cam Sanayii Kojenerasyon Santrali” için, 08/03/2061 tarihine kadar geçerli olacak, 39 (otuzdokuz) yıl, 11 (onbir) ay süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

5. 08.04.2021 tarihli ve 10127-12 sayılı Kurul Kararı ile;
Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret A.Ş.’ye “Uzungöl-I Reg. ve HES” üretim tesisi için verilen 05/07/2012 tarihli ve EÜ/3905-7/2376 numaralı üretim lisansı 08/04/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Trabzonspor Bordo Mavi Enerji Elektrik Üretim Ticaret AŞ’ye “Uzungöl-I Reg. ve HES” üretim tesisi için, 40 (kırk) yıl, 2 (iki) ay, 27 (yirmiyedi) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

6 – 10

6. 08.04.2021 tarihli ve 10127-18 sayılı Kurul Kararı ile;
Seferihisar Enerji Anonim Şirketi’ne “Seferihisar RES” üretim tesisi için verilen 25/12/2008 tarihli ve EÜ/1904-54/1362 numaralı üretim lisansı 08/04/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Tokat Enerji Anonim Şirketi’ne “Seferihisar RES” üretim tesisi için, 36 (otuzaltı) yıl, 3 (üç) ay, 16 (onaltı) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

7. 08.04.2021 tarihli ve 10127-19 sayılı Kurul Kararı ile;
Merzifon Enerji Anonim Şirketi’ne “Kayadüzü RES” üretim tesisi için verilen 25/12/2008 tarihli ve EÜ/1904-57/1365 numaralı üretim lisansı 08/04/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Tokat Enerji Anonim Şirketi’ne “Kayadüzü RES” üretim tesisi için, 36 (otuzaltı) yıl, 3 (üç) ay, 16 (onaltı) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

8. 08.04.2021 tarihli ve 10138-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Kalde Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Kalde Enerji Silifke Biyokütle Santrali” projesi için, 22 (yirmiiki) yıl, 6 (altı) ay, 14 (ondört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

9. 08.04.2021 tarihli ve 10138-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Soda Sanayii A.Ş.’ye “Mersin Kojenerasyon Santrali” için verilen ve 15/03/2032 tarihine kadar geçerli olan 15/03/2012 tarihli ve EÜ/3734-18/2289 numaralı üretim lisansı Kurul Karar tarihi itibariyle sona erdirilerek, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’ye “Mersin Kojenerasyon Santrali” için, Karar tarihinde yürürlüğe girmek üzere 15/03/2032 tarihine
kadar geçerli olacak, 10 (on) yıl, 11 (onbir) ay, 7 (yedi) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmiştir.

10. 08.04.2021 tarihli ve 10138-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Dafne Elektrik Üretim Ltd. Şti.’ne “Araç Barajı ve HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

11 – 15

11. 08.04.2021 tarihli ve 10138-8 sayılı Kurul Kararı ile;
Üzümlü Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Üzümlü İçmesuyu HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

12. 15.04.2021 tarihli ve 10141-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Körfez Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Avcıkoru Çöp Biyogaz Santrali” projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

13. 15.04.2021 tarihli ve 10141-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Kalde Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Kalde Enerji Mersin Biyokütle Santrali” projesi için, 22 (yirmiiki) yıl, 6 (altı) ay, 7 (yedi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

14. 15.04.2021 tarihli ve 10141-4 sayılı Kurul Kararı ile;
Ritim Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Kütahya Katı Atık Biyokütle Santrali” için verilmiş olan 10/12/2020 tarihli ve EÜ/9801-5/04718 numaralı üretim lisansı Karar tarihi itibarıyla sona erdirilerek, Kütahya Biyokütle Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Kütahya Katı Atık Biyokütle Santrali” için Karar tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 30/12/2030 tarihine kadar geçerli olacak eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmiştir.

15. 15.04.2021 tarihli ve 10141-13 sayılı Kurul Kararı ile;
Kastamonu-Taşköprü Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine, 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB Dağıtım Lisansı verilmiştir.

16 – 20

16. 15.04.2021 tarihli ve 10157-1 sayılı Kurul Kararı ile;
MD Biyokütle Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Aksaray Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 21/08/2045 tarihine kadar geçerli olacak, 24 (yirmidört) yıl, 4 (dört) ay, 6 (altı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

17. 22.04.2021 tarihli ve 10158-1 sayılı Kurul Kararı ile;
HGT Orman Ürünleri Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Anonim Şirketi’ne “HGT 1 Bucak BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

18. 22.04.2021 tarihli ve 10176-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Mersin Elektrik Üretim ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’ne “Ezine Biyokütle Enerji Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

19. 22.04.2021 tarihli ve 10176-4 sayılı Kurul Kararı ile;
İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “İ.B.B Biyometanizasyon ve Enerji Üretim Tesisi” projesi için, 22/04/2070 tarihine kadar geçerli olacak, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

20. 29.04.2021 tarihli ve 10179-8 sayılı Kurul Kararı ile;
Şavk Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’ne ait 08/01/2004 tarihli ve ETS/284- 5/396 numaralı tedarik lisansı sonlandırılmıştır.

20 – 23

21. 29.04.2021 tarihli ve 10179-9 sayılı Kurul Kararı ile;
Şengün Elektrik Endüstri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Çanakçı II-III HES” projesi için verilen 23/05/2008 tarihli ve EÜ/1613-6/1171 numaralı üretim lisansı iptal edilmiştir.

22. 29.04.2021 tarihli ve 10194-1 sayılı Kurul Kararı ile;
EMT İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Dereiçi HES” üretim tesisi için verilen 25/03/2021 tarihli ve EÜ/10096-13/04833 numaralı üretim lisansı 29/04/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Gün-Taş Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Dereiçi HES” üretim tesisi için, 39 (otuzdokuz) yıl 5 (beş) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

23. 29.04.2021 tarihli ve 10194-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Sone Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi’ne“Gelibolu RES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.