30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik ve Enerji Alanında Lisans Alan Tüzel Kişiler Listesi!

ANKARA (Enerji Portalı) – 31300 sayılı Resmi Gazete’de EPDK, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen ve lisansı iptal edilen tüzel kişileri açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 31300 sayılı Resmi Gazete’de şu duyuru açıklandı:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 1/10/2020, 8/10/2020, 15/10/2020, 22/10/2020, 28/10/2020 ve 30/10/2020 tarihli Kararlarıyla 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen/lisansı sona erdirilen/lisansı iptal edilen tüzel kişiler listesi:

1 -8

1. 01/10/2020 tarihli ve 9582-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Körfez Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Kalyoncu Çöp Biyogaz Santrali” projesi için, 30/12/2030 tarihine kadar geçerli olacak şekilde üretim lisansı verilmiştir.

2. 01/10/2020 tarihli ve 9582-3 sayılı Kurul Kararı ile;
MOSBİO Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “MOSBİO Enerji BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3. 01/10/2020 tarihli ve 9582-4 sayılı Kurul Kararı ile;
Çağlayanlar Biyogaz Elektrik Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.’ne “Çağlayanlar 2 BES” projesi için, 01/10/2069 tarihine kadar geçerli, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4. 01/10/2020 tarihli ve 9582-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Panab Tekirdağ Enerji Anonim Şirketi’ne “Panab Tekirdağ Elektrik Üretim Santrali” projesi için, 07/05/2049 tarihine kadar geçerli olacak, 28 yıl (yirmisekiz) yıl, 7 (yedi) ay, 3 (üç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

5. 01/10/2020 tarihli ve 9582-9 sayılı Kurul Kararı ile;
EMBA Energy Elektrik Ticaret Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

6. 01/10/2020 tarihli ve 9595-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Mevlüt Coşkun Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretimi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne “Mevlüt Coşkun BES” projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

7. 01/10/2020 tarihli ve 9595-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Nexus Elektrik Enerji Ticareti Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

8. 01/10/2020 tarihli ve 9596 sayılı Kurul Kararı ile;
Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Güney-1 RES” projesi için, 49 yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

9 – 16

9. 01/10/2020 tarihli ve 9597-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Şükra Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne “Çalı HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

10. 01/10/2020 tarihli ve 9597-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Envio Enerji Üretim A.Ş.’ye “Düzce Katı Atık Enerji Üretim Tesisi” projesi için, 29 (yirmidokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

11. 08/10/2020 tarihli ve 9599-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Arel Çevre Yatırımları Enerji ve Elektrik Üretimi A.Ş.’ye “Arel Enerji Çorum Biyokütle Tesisi” projesi için, 01/01/2036 tarihine kadar geçerli olacak, 15 (onbeş) yıl, 2 (iki) ay, 24 (yirmidört) gün süreli ve 01/01/2036 tarihine kadar yürürlükte olacak üretim lisansı verilmiştir.

12. 08/10/2020 tarihli ve 9599-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Körfez Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Avcıkoru Çöp Biyogaz Santrali” projesi için, 30/12/2030 tarihine kadar geçerli olacak, 10 (on) yıl, 2 (iki) ay, 22 (yirmiiki) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

13. 08/10/2020 tarihli ve 9609-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Denizli Biyokütle Enerji Üretim A.Ş.’ye Denizli Biyokütle Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

14. 08/10/2020 tarihli ve 9609-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Astosan Süt ve Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Astosan Biyokütle Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

15. 08/10/2020 tarihli ve 9609-4 sayılı Kurul Kararı ile;
Afyon Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Afyon Biogaz Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 31/12/2037 tarihine kadar geçerli olacak, 17 (onyedi) yıl, 2 (iki) ay, 23 (yirmiüç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

16. 08/10/2020 tarihli ve 9609-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi A.Ş.’ye “Sakarya Biyogaz Enerji Üretim Tesisi” projesi için, 28/09/2046 tarihine kadar geçerli olacak, 25 (yirmibeş) yıl, 11 (onbir) ay, 20 (yirmi) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

17 – 24

17. 08/10/2020 tarihli ve 9609-8 sayılı Kurul Kararı ile;
Akım Enerji A.Ş.’ye “İkramiye HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

18. 15/10/2020 tarihli ve 9611-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Gökkartal Enerji Elektrik Üretim Ltd.Şti.’ne “Saral-3 Reg ve HES” üretim tesisi için verilen 16/01/2020 tarihli ve EÜ/9134-4/04405 numaralı üretim lisansı 08/10/2020 tarihi itibariyle sonlandırılarak, KRD Van Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Saral-3 Reg ve HES” üretim tesisi için, 48 (kırksekiz) yıl 3 (üç) ay 8 (sekiz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

19. 15/10/2020 tarihli ve 9611-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Öz Lale Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Lale Reg. ve HES” üretim tesisi için verilen 07/07/2017 tarihli ve EÜ/7167-8/03701 numaralı üretim lisansı 15/10/2020 tarihi itibarıyla sonlandırılarak, Kur Enerji Elektrik Anonim Şirketi’ne “Lale Reg. ve HES” üretim tesisi için, 45 (kırkbeş) yıl 3 (üç) ay 11 (onbir) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.

20. 15/10/2020 tarihli ve 9611-9 sayılı Kurul Kararı ile;
İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, “İ.B.B Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi” projesi için, 15/10/2030 tarihine kadar geçerli olacak, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

21. 15/10/2020 tarihli ve 9611-10 sayılı Kurul Kararı ile;
Suez Çanakkale RR Atık Hizmetleri Anonim Şirketi’ne “Çanakkale Depo Gazından Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 06/02/2048 tarihine kadar geçerli olacak 27 (yirmiyedi) yıl, 3 (üç) ay, 21 (yirmibir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

22. 15/10/2020 tarihli ve 9627-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Defne Enerji Yatırım San. Tic. Ltd. Şti.’ne “Defne Enerji Göynük Biyokütle Santrali” projesi için, 15/10/2069 tarihine kadar geçerli olacak 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

23. 15/10/2020 tarihli ve 9627-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Sinnovia Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Siirt BES” projesi için, 15/10/2020 tarihinden itibaren 26/04/2048 tarihine kadar geçerli olacak 27 (yirmiyedi) yıl 6 (altı) ay 11 (onbir) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

24. 15/10/2020 tarihli ve 9627-3 sayılı Kurul Kararı ile;
MHM Turkey Makine Ticaret Limited Şirketi’ne “Kirazlıköprü Barajı ve HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

25 – 32

25. 15/10/2020 tarihli ve 9627-6 sayılı Kurul Kararı ile;
Akım Enerji A.Ş.’ye “Balıkçı HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

26. 15/10/2020 tarihli ve 9627-7 sayılı Kurul Kararı ile;
Anahtar Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Batman Biyokütle Enerji Santrali” projesi için, 08/10/2049 tarihine kadar 28 (yirmisekiz) yıl, 11 (onbir) ay, 24 (yirmidört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

27. 15/10/2020 tarihli ve 9627-8 sayılı Kurul Kararı ile;
Sanvar İnşaat Elektrik Ener. Malz. Turizm San. Tic. Anonim Şirketi’ne “Mardin Biogaz Santrali” projesi için, 11/12/2044 tarihine kadar geçerli olacak 23 (yirmiüç) yıl, 1 (bir) ay, 26 (yirmialtı) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

28. 15/10/2020 tarihli ve 9628-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Atık Çevre Teknolojileri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Atık Çevre Keşan Biyokütle Tesisi” projesi için, 02/02/2048 tarihine kadar geçerli olacak 27 (yirmiyedi) yıl 3 (üç) ay 18 (onsekiz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

29. 15/10/2020 tarihli ve 9628-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Bientaş Cihanbeyli Madencilik İnşaat Enerji Petrol Anonim Şirketi’ne “Bientaş Cihanbeyli Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 15 (onbeş) yıl, 7 (yedi) ay, 23 (yirmiüç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

30. 15/10/2020 tarihli ve 9628-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Nizip Biyogaz Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Nizip Biyogaz Elektrik” projesi için, 20/06/2068 tarihine kadar geçerli olacak, 47 (kırkyedi) yıl, 8 (sekiz) ay, 5 (beş) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

31. 22/10/2020 tarihli ve 9630-9 sayılı Kurul Kararı ile;
Energrom Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.’ye “Kuyucak Biyogaz Enerji Santrali” projesi için 12 (oniki) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

32. 22/10/2020 tarihli ve 9630-10 sayılı Kurul Kararı ile;
Panab Tekirdağ Enerji Anonim Şirketi’ne “Panab Çorlu Elektrik Üretim Santrali” projesi için, 06/05/2049 tarihine kadar geçerli olacak, 28 yıl (yirmisekiz) yıl, 6 (altı) ay, 14 (ondört) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

33 – 40

33. 22/10/2020 tarihli ve 9630-17 sayılı Kurul Kararı ile;
Şırnak Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Silopi Elektrik Santralı” projesi için verilen 01/03/2012tarihli ve EÜ/3712-7/2266 numaralı üretim lisansı Karar tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

34. 22/10/2020 tarihli ve 9630-19 sayılı Kurul Kararı ile;
Dak Elektrik Ticaret Anonim Şirketi’ne 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

35. 22/10/2020 tarihli ve 9642-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Eden Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi’nin 9/2/2017 tarihli ve ETS/6904- 1/03634 numaralı tedarik lisansı iptal edilmiştir.

36. 22/10/2020 tarihli ve 9642-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Coren Elektrik Enerjisi İthalat İhracat Ve Toptan Satış Anonim Şirketi’nin 06.01.2011 tarihli ve ETS/3003-18/1773 numaralı tedarik lisansı iptal edilmiştir.

37. 22/10/2020 tarihli ve 9642-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Get Power Enerji Ticaret Anonim Şirketi’nin 28.1.2010 tarihli ve ETS/2407-12/1588 numaralı tedarik lisansı iptal edilmiştir.

38. 22/10/2020 tarihli ve 9646-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Babil Biyogaz Enerji Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti.’ne “Babil Biyogaz Tesisi” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

39. 22/10/2020 tarihli ve 9647-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Cemak Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Cemak BES” projesi için, 20 (yirmi) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

40. 22/10/2020 tarihli ve 9647-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Çelikler Termik Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Pamukören JES-5” projesi için, 19 (ondokuz) yıl, 8 (sekiz) ay, 27 (yirmiyedi) gün süreli ve 19/07/2040 tarihine kadar geçerli olacak üretim lisansı verilmiştir.

41 – 48

41. 2/10/2020 tarihli ve 9650-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Renetech Enerji Üretim Anonim Şirketi’ne “Ağrı İli Katı Atık Enerji Üretim Tesisi” projesi için, 10 (on) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

42. 22/10/2020 tarihli ve 9650-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Baysak Enerji Üretim Uluslararası Nakliyat Otomotiv ve Dış Ticaret Ltd. Şti.’ne “Baysak Enerji Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

43. 22/10/2020 tarihli ve 9651 sayılı Kurul Kararı ile;
Beyaz Piramit Tarım Hayvancılık Enerji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş.’ye “Beyaz Piramit Biyogaz Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

44. 28/10/2020 tarihli ve 9666-4 sayılı Kurul Kararı ile;
4B Enerji Taahhüt Atık Toplama Geri Dönüşüm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “4B Ereğli Biyokütle Enerji Santrali” projesi için, 18 (onsekiz) yıl, 9 (dokuz) ay, 23 (yirmiüç) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

45. 28/10/2020 tarihli ve 9666-5 sayılı Kurul Kararı ile;
İzmir Doğu Star Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Bergama Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi” projesi için, 13 (onüç) yıl, 9 (dokuz) ay, 18 (onsekiz) gün süreli üretim lisansı verilmiştir.

46. 28/10/2020 tarihli ve 9666-6 sayılı Kurul Kararı ile;
Ilgaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Kıvanç-2 GES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

47. 28/10/2020 tarihli ve 9667 sayılı Kurul Kararı ile;
Ahenk Elektrik Üretim A.Ş.’ye “Uğur-5 HES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

48. 30/10/2020 tarihli ve 9668 sayılı Kurul Kararı ile;
Mutlular Gönen Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ne “Mutlular Gönen Enerji” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.