30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Yönetmeliği

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugün yayımlanan 31151 sayılı Resmi Gazete’de Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri hakkında yönetmelik yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğin amaç, kapsam ve dayanağı:

“Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Elektrik ve Doğal Gaz Tüketim Bedelleri Tahakkuk ve/veya Tahsilatlarının Ertelenmesi Hakkında Yönetmelik”

Amaç:

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; umumi hayata müessir afetler nedeniyle afet yaşanılan yerlerde elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatının ertelenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, umumi hayata müessir afetler nedeniyle en fazla 1 yıla kadar ertelenmesine karar verilen elektrik ve/veya doğal gaz tüketim bedellerinin tahakkuk ve/veya tahsilatına ilişkin, söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin gecikme zammı tutarını geçmemek üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak:

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun Ek 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.