30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği Taslağı Yayımlandı!

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği’ni taslağını kamuoyunun görüşlerine sundu.

EİGM tarafından yapılan açıklamada şunlar ifade edildi:

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği Taslağı’na ilişkin görüşlerin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekindeki “Ek-3 Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”a uygun olarak 14.10.2019 tarihine kadar yazı ile Bakanlığımıza ve e-posta ile enerjiyatirimlari@enerji.gov.tr adresimize gönderilmesi gerektiği kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Beş bölümden ve 19 maddeden oluşan yönetmelik taslağında; Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri, Elektrik tesisinin hesap ve raporlarını inceleyerek proje paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen/görevlendirilen EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, DSİ, TEMSAN, EDAŞ, OSB ve benzeri ihtisas sahibi kurum/kuruluş veya tüzel kişilerden oluşan Proje Onay Birimi (POB)’nden onay alınarak yapılabilecek.

Taslakta kabul, başvuru ve değerlendirme süreci ile ilgili şunlar belirtiliyor:

“MADDE 8 – (1) Projesi ilgili POB tarafından onaylanmamış veya yapımı tamamlanmamış ünite/üniteler için kabul başvurusu yapılamaz.

(2) Elektrik üretim tesisleri için, ünitenin/ünitelerin kurulumu ile senkronizasyon öncesi ve sonrası tüm saha test ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını müteakip kabulünün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-1’de yer alan dilekçe ve Ek-2’de yer alan “Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Başvuru Kapsamı”nda belirtilen bilgi ve belgeler ile ilgili POB’a müracaat edilir.

(3) İlgili POB’a sunulan bilgi ve belgeler 5 iş günü içerisinde incelenir.

a) Ek-1’deki dilekçe ve Ek-2’de yer alan bilgi ve belgelerin eksiksiz sunulduğunun tespit edilmesi durumunda; ilgili POB tarafından başvuru sahibine ve kabul heyetinde temsil edilecek kamu kurum ve kuruluşları ile sistem işletmecisine belirlenecek tarihte hazır olunması için yazılı bildirimde bulunulur. Kabul heyeti, başvuru tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içerisinde tesis mahallinde toplanır. Yazının bildirilmesini müteakip POB dışında kabul heyetine katılacak üyeler ilgili POB’a bildirilir.

b) Ek-1’deki dilekçe ve Ek-2’de başvuru kapsamında belirtilen bilgi ve belgelerde eksik ve/veya hatalı hususların tespit edilmesi durumunda, bu hususlar lisans/tesis sahibine bildirilir ve düzeltilerek ilgili POB’a sunulması istenir.

(4) Kabul başvuru değerlendirme sürecinde Bakanlık tarafından ilave bilgi ve belgeler talep edilebilir.

(5) Ek-2’de belirtilenlerden farklı tesis tipleri için “Kabul Başvuru Kapsamı” Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(6) Kabul başvurusu değerlendirme sürecinde lisans/tesis sahibi ve/veya lisans/tesis sahibini temsile yetkili kişiler, tesise ilişkin görüşme talebiyle ilgili POB’a çağrılabilir. Bu durumda, başvuru sürecine ilişkin bu maddede belirtilen sürelerde herhangi bir değişikliğe gidilmez.”

Projelerin incelenmesi için bir Kabul Heyeti kurulacak.

Bu Kabul Heyeti’nin yapacakları ise taslakta şu şekilde ifade ediliyor:

“MADDE 9 – (1) İlgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında; POB mühendis(ler)i, sistem işletmecisi mühendis(ler)i, lisans/tesis sahibi veya imzaya yetkili temsilcisi ve branş mühendis(ler)i ile ilgili POB’un talep etmesi halinde; imzaya yetkili yüklenici temsilcisi, diğer kamu kurum ve kuruluş mühendis(ler)i ile kabul heyeti teşkil edilir. Davet edildiği halde yüklenici veya vekilinin kabule katılmaması, kabulün yapılmasını engellemez.

(2) Kabule katılamayacak heyet üyelerinin katılmama gerekçeleri ile birlikte tesis mahallinde toplanma tarihinden önce ilgili POB’a bildirilmeleri gerekir.

(3) İlgili POB’un uygun görmesi halinde, kabule katılmayan veya katılamayan üye kabul heyetinden çıkarılır. Heyet başkanı gerek görürse, heyetten çıkarılan üyenin yerine ilgili kurum/kuruluştan başka bir üyenin heyete katılması talebinde bulunabilir. Bu durumda, talebin iletildiği kurum/kuruluş bu talebi karşılamak için ivedi işlem yapar.”

Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği Taslağı’nı indirmek için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/09/Elektrik_Üretim_ve_Elektrik_Depolama_Tesisleri_Kabul_Yönetmeliği_Taslağı.docx Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Yönetmelik Ekleri’ni indirmek için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/09/Yönetmelik_Ekleri.docx Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Mevzuat Görüş Bildirme Formu’nu indirmek için enerjiportali.com/wp-content/uploads/2019/09/Mevzuat_Görüş_Bildirme_Formu.docx Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Son Dakika Enerji Haberleri için enerjiportali.com/son-dakika-enerji-haberleri Bağlantısını Ziyaret Edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.