30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


“Elektrik Üretim ve Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği”

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bugün yayımlanan 30144 sayılı Resmi Gazete’de “Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği” yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan “Elektrik Üretim ve Elektrik Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği”nin amacı, kapsamı ve dayanağı:

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılması, can, mal ve saha emniyeti sağlanarak söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile kabul işlemleri yetkisine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul süreçleri ile tesislerin işletme döneminde uyulması gereken hususlara ilişkin esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesisleri ile elektrik depolama tesislerini kapsar.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan elektrik üretim ve elektrik depolama tesislerinin kabul işlemleri yürütülürken kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen şartnameler, sözleşmeler, usul ve esaslar ile kamu ihale mevzuatı hükümleri öncelikli olarak uygulanır.

(4) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 169 uncu ve 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İlgili yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.