30 Bin Üyemize Katılın
E-Bülten yayınlarımız için abone olun.


Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği Değiştirildi

ANKARA (Enerji Portalı) – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, “Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i yayımladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 6 Kasım 2021 tarihli ve 31651 sayılı Resmi Gazete’de şu yönetmeliği yayımladı.:

MADDE 1 – 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kesin kabul, geçici kabulün yapıldığı tarihten en az bir yıl sonra ve garanti süreleri göz önüne alınarak yapılır. Ayrı transformatör ve dönüştürme merkezlerinin ve bunlara ait şebekelerin kesin kabulü için bu süre en az altı ay olarak uygulanabilir. Kesin kabul süresi hiçbir koşulda geçici kabulün yapıldığı tarihten itibaren üç yılı aşamaz. Kesin kabulün yapılmış olması garanti şartlarını ve sürelerini değiştirmez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş Hükmü

Geçici Madde 1 – Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla geçici kabulünün üzerinden üç yıl geçmesine rağmen kesin kabulü yapılmamış elektrik dağıtım tesislerinin kesin kabulleri, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren beş yıl içerisinde tamamlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.